Lice: Halilović Ramiz


29. Januara 2016.
Svjedočeći u korist Odbrane Nedžada Hodžića, bračni par Andrić potvrdio je pred Sudom BiH da im je optuženi pomagao dok su bili nastanjeni u zgradi u Stuparima (opština Kladanj), te da o njemu nisu nikada čuli niti jednu lošu riječ.


15. Januara 2016.
Na suđenju za zločine počinjene na području Kladnja, svjedoci su kazali da im je optuženi Ramiz Halilović u maju 1992. godine “spasio život”, tako što im je pomogao da iz Stupara pređu na srpsku teritoriju.


2. Oktobra 2015.
Na suđenju za zločine počinjene na području Kladnja, svjedok Odbrane je rekao da optuženi Zijad Hamzić nije bio u grupi pripadnika Teritorijalne odbrane (TO) sela Tarovo koja je otišla u susjedno selo Lupoglavo 7. juna 1992. godine.


28. Avgusta 2015.
Na suđenju za zločine počinjene na području Kladnja, optuženi Selman Busnov je rekao da je 1992. godine bio pretpostavljeni optuženom Safetu Mujčinoviću, koji je bio dužan izvršavati njegova naređenja.