Lice: Fundup Radoman

sud-bih-1-1024x683.jpg

17. Januara 2018.
Državno pravobranilaštvo prigovorilo je na nalaz vještaka u vezi s intenzitetom straha kod Radomana Fundupa tokom 185 pritvorskih dana, zbog čega tuži Bosnu i Hercegovinu i traži isplatu 41.500 konvertibilnih maraka (KM) nakon oslobađajuće presude za ratni zločin počinjen u Foči.

Radoman-Fundup.jpg

18. Aprila 2016.
Državno tužilaštvo zatražilo je od Apelacionog vijeća Suda BiH da ukine oslobađajuću presudu te obnovi postupak protiv Radomana Fundupa, optuženog za zločine počinjene u Foči. Odbrana je zatražila da oslobađajuća presuda bude potvrđena.


27. Novembra 2015.
U završnim riječima, Tužilaštvo BiH je zatražilo da Radoman Fundup, optužen za zločine počinjene u Foči 1992. godine, bude proglašen krivim, dok je Odbrana zatražila oslobađajuću presudu. Izricanje presude bit će 11. decembra.


5. Oktobra 2015.
Svjedok Odbrane Radomana Fundupa, optuženog za zločine počinjene u Foči, ispričao je kako je sjedio sa optuženim u trenutku kada se začula pucnjava u Čohodor Mahali.