Lice: Đurić Gordan


12. Maja 2011.
Svjedočeći u korist Radoslava Kneževića, optuženog za zločin počinjen na Korićanskim stijenama, dva svjedoka kazala su da im je Damir Ivanković rekao da “nije siguran” da je optuženi Knežević učestvovao u ubistvima u augustu 1992. godine.