Lice: Delić Rasim


29. Augusta 2013.
Vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) izuzelo je sudiju Frederika Harhoffa iz predmeta Vojislava Šešelja zbog istupa u javnosti objavljivanjem pisma u kojem je kritikovao rad Tribunala.


8. Februara 2013.
Bivši zvaničnik UNPROFOR-a Anthony Banbury posvjedočio je na suđenju Ratku Mladiću da je 1994. i 1995. “u malom broju slučajeva” bilo dokazano da je Armija BiH (ABiH) ubijala pripadnike mirovnih snaga u Sarajevu.