Lice: Čolak Bariša


11. Novembra 2013.
Na sastanku strukturalnog dijaloga u Banjoj Luci, predstavnici pravosudnih institucija u BiH su razgovarali o potrebi konačnog rješenja pitanja retroaktivne primjene krivičnog zakona na suđenjima za ratne zločine.


28. Decembra 2012.
Nakon tri godine potpune stagnacije od usvajanja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, ove godine su konačno ispunjeni preduslovi za brže procesuiranje počinilaca, međutim ipak nije zabilježeno povećanje broja optužnica za ratne zločine.


30. Decembra 2011.
Balkanske istraživačke mreže (BIRN) u BiH su 2011. godine ostvarile zapažene rezultate, nastavljajući medijima, žrtvama i široj javnosti pružati informacije i analize o procesuiranju ratnih zločina, suočavanju s prošlošću u BiH i regionu.


25. Septembra 2007.
Državni ministar pravde u Bosni i Hercegovini Bariša Čolak smatra da je puno zadataka na polju reforme pravosuđa pred cijelom državom i svim njenim institucijama. Kao prioritete stavlja nastavak reforme pravosuđa, izradu strategije za procesuiranje ratnih zločina i regionalnu saradnju.