Lice: Bjelica Marinko


21. Januara 2015.
Svjedoci Odbrane Zorana Bjelice, optuženog za zločine počinjene u Kalinoviku, potvrdili su da okrivljenog nisu viđali tokom rata na području Trnova i Kalinovika te da su čuli da je u tom periodu sa porodicom bio u Srbiji ili Crnoj Gori.


24. Decembra 2014.
U nastavku suđenja trojici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) za zločine počinjene u Kalinoviku, svjedoci Odbrane Zorana Bjelice su kazali da ga od maja 1992. godine nisu viđali jer je bio u Crnoj Gori.


17. Decembra 2014.
Prvi svjedoci Odbrane Zorana Bjelice, optuženog za zločin počinjen u Kalinoviku, tvrde da je on tokom 1992. i 1993. godine živio i radio u Nikšiću u Crnoj Gori, gdje je s porodicom došao iz BiH kao izbjeglica.


3. Decembra 2014.
Prvi svjedoci Odbrane Marinka Bjelice, optuženog za zločine počinjene u Kalinoviku, potvrdili su pred Sudom BiH da su početkom avgusta 1992. godine na Rogoju vidjeli optuženog, koji se zajedno sa ostalim pripadnicima vojske povlačio prema Dobrom Polju.