Lice: Baždarević Izet


4. Aprila 2012.
Na statusnoj konferenciji u sklopu suđenja Božidaru Kuvelji, optuženom za genocid u Srebrenici, Odbrana je zatražila odgodu suđenja za 17. april ove godine, jer nisu u mogućnosti obezbijediti svjedoke.


25. Januara 2012.
Odbrana Božidara Kuvelje, optuženog za genocid u Srebrenici, na statusnoj konferenciji u Sudu BiH najavila je saslušanje četiri svjedoka i optuženog, te uvođenje 56 materijalnih dokaza. Dokazni postupak Odbrane trebao bi započeti u februaru.