Viši sud u Beogradu

Tintor.jpg

14. Aprila 2022.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida zatražilo je od nadležnih institucija hitnu reakciju i zaustavljanje bilateralnih sporazuma sa državama u kojima se ne priznaju međunarodne presude, a nakon što je Viši sud u Beogradu uvažio zahtjev Jovana Tintora da kaznu od deset godina zatvora, koju mu je izrekao Sud Bosne i Hercegovine zbog zločina počinjenih u Vogošći, izdržava u Srbiji.