Grad: Tarčin


1. Juna 2015.
Na suđenju za zločin počinjen na području Hadžića, svjedok Odbrane Mustafe Đelilovića kazao je da je u maju 1992. godine Srpska demokratska stranka (SDS) tražila podjelu te općine.


22. Januara 2015.
Iznoseći materijalne dokaze na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o stanju u zatočeničkim objektima i odvođenju na prinudne radove.


18. Decembra 2014.
Na suđenju za zločine počinjene na Igmanu, tokom unakrsnog ispitivanja, vještak vojne struke je ponovio da je optuženi Nedžad Hodžić tokom 1993. godine bio običan vojnik i da nije imao mogućnost naređivanja ili odlučivanja o bilo čemu u vezi sa odvođenjem


18. Decembra 2014.
U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je prezentovalo dokumente o zatvaranju Hrvata u objekte na području ove općine.


4. Decembra 2014.
U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o razoružavanju i privođenju stanovništva srpske nacionalnosti u zatočeničke objekte.