Grad: Tarčin

20230304_110758-e1678111659502-1280x720.jpg

6. Marta 2023.
Prvi put nakon što su prije tri desetljeća pušteni ili razmijenjeni iz silosa u Tarčinu, Busovači, Žepču i Derventi, nekadašnji logoraši, danas mirovni aktivisti, obišli su ćelije u kojima su mučeni oni i njihovi najmiliji, sjećajući se strahota, uprkos kojima su sa dvodnevne akcije Centra za nenasilje Sarajevo-Beograd (CNA) poslali poruke mira, oprosta i razumijevanja.


1. Juna 2015.
Na suđenju za zločin počinjen na području Hadžića, svjedok Odbrane Mustafe Đelilovića kazao je da je u maju 1992. godine Srpska demokratska stranka (SDS) tražila podjelu te općine.


22. Januara 2015.
Iznoseći materijalne dokaze na suđenju za zločine počinjene na području Hadžića, Tužilaštvo BiH je uložilo dokumente o stanju u zatočeničkim objektima i odvođenju na prinudne radove.


18. Decembra 2014.
U nastavku ulaganja materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Tužilaštvo BiH je prezentovalo dokumente o zatvaranju Hrvata u objekte na području ove općine.


18. Decembra 2014.
Na suđenju za zločine počinjene na Igmanu, tokom unakrsnog ispitivanja, vještak vojne struke je ponovio da je optuženi Nedžad Hodžić tokom 1993. godine bio običan vojnik i da nije imao mogućnost naređivanja ili odlučivanja o bilo čemu u vezi sa odvođenjem