Grad: Manjača


6. Decembra 2013.
Unakrsno ispitujući svjedoka Odbrane Milu Dobrijevića, tužioci su na suđenju Radovanu Karadžiću u Haagu, dokazivali da je 1992. godine, kao policijski inspektor, bio umiješan u zlostavljenje Muslimana u pritvorima u Sanskom Mostu i u logoru Manjača.


22. Novembra 2013.
Unakrsno ispitujući vojnog vještaka, Odbrana Ratka Mladića je nastojala da negira odgovornost optuženog za zločine počinjene u logorima u okolini Prijedora, u kojima su u proljeće i ljeto 1992. godine bile zatvorene hiljade Bošnjaka.


14. Novembra 2013.
Bivši član rukovodstva Srpske demokratske stranke (SDS) Vojislav Kuprešanin posvjedočio je na suđenju Radovanu Karadžiću da se u vrhu te partije i skupštini Republike Srpske (RS) “nikad nije zagovaralo iseljavanje i protjerivanje” Bošnjaka i Hrvata.