Grad: Glogova


8. Aprila 2014.
U nastavku suđenja pred Okružnim sudom u Bijeljini, svjedok Odbrane Jusuf Muharemović je kazao da se optuženi Nezir Merdžić od maja do novembra 1992. godine nalazio u selu Hrnjčići (opština Bratunac), koje je preko 15 kilometara udaljeno od Glogove.


24. Decembra 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Bratuncu, dodatni svjedok Tužilaštva BiH izjavio je kako je izviđačko-diverzantski vod popunjavan u aprilu i maju 1992. godine, ali da ne zna je li optuženi Najdan Mlađenović bio pripadnik tog voda.


23. Decembra 2013.
Suđenje Neziru Merdžiću, optuženom za zločin počinjen 1992. u Bratuncu, odgođeno je pred Okružnim sudom u Bijeljini zbog nepojavljivanja svjedoka Optužbe Samira Avdića.


29. Oktobra 2013.
Na suđenju za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Bratunca u maju 1992. godine, svjedokinja Odbrane izjavila je da je na dan kada su gorjele kuće u selu Hranča, optuženi Najdan Mlađenović bio s grupom komšija u obližnjem šumarku.


8. Oktobra 2013.
U nastavku suđenja za zločin počinjen u Bratuncu, svjedok Odbrane je rekao da je 3. maja 1992. sa optuženim Najdanom Mlađenovićem bio u šumarku nedaleko od sela Hranča (općina Bratunac), ali da nisu vidjeli šta se dešavalo u selu.


27. Augusta 2013.
U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Bratunca, svjedok Odbrane je kazao kako tokom 1992. godine nije postojao sistem komunikacijske veze, te da su “motorole” mogli kupiti pojedinci koji su imali novca.