Arnes Grbešić

IMG_7791-e1693315183999-1280x721.jpg

4. Oktobra 2023.
U nastavku suđenja Radi Radiću za zločin nad civilima u Bosanskom Šamcu, tužilac Slavko Krulj uložio je materijalne dokaze koji se najvećim dijelom odnose na status optuženog u policiji Republike Srpske i na ubijene zatvorenike Marka Evića i Bartola Kljajića.