Aida Trepanić

audi-r8-2474299_1280-e1619105297780.jpg

4. Novembra 2022.
Javno preduzeće za upravljanje šumama u Republici Srpskoj objavilo je poziv za nabavku dva vozila – limuzinu u vrijednosti do 50.000 i terensko u vrijednosti do 30.000 konvertibilnih maraka u tenderu za koji sagovornici BIRN-a Bosne i Hercegovine, koji se bave javnim nabavkama, smatraju da nabavka limuzine upućuje na tačnu marku vozila.

Kantonalni_Sud_061-e1666097404906-1280x720.jpg

2. Novembra 2022.
Na glavnoj raspravi u disciplinskoj tužbi protiv Sanele Rondić i Dženane Škaljić, sutkinja Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu, zbog ponašanja koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, Ured disciplinskog tužioca (UDT) je zatražio izricanje disciplinske mjere, dok su punomoćnici tuženih zatražili odbijanje tužbe.