Suđenje

Delimustafić i ostali: Ponovo pročitan isti dio optužnice

4. Juna 2024.16:44
U sarajevskom Kantonalnom sudu ponovo je pročitan isti dio optužnice, nakon što je ranije iznova počelo suđenje Aliji Delimustafiću i ostalima, koji se terete za organizovani kriminal, nezakonito knjiženje i preprodaju nekretnina te druga krivična djela.

Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Tužilac Mladen Jovičić nastavio je sa čitanjem optužnice, nakon što je krajem maja suđenje počelo iznova jer je utvrđeno da je advokat Abdulah Kovačević predložen kao svjedok u ovom predmetu, pa je došlo do zamjene zastupnika pravnog lica “Ex Line Group” Istočno Sarajevo.

Pročitao je dio iz optužnice koji je prezentiran krajem aprila, a zatim je nastavio sa čitanjem novih podtačaka.

Tužilac Jovičić je rekao da je u vremenskom periodu od 2013. do 2016. godine, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru o provođenju fingiranog parničnog postupka, Lejla Fazlagić-Pašić, u svojstvu sutkinje Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj.

Kako se navodi, ona je 17. maja 2013. naredila razdvajanje predmeta s nalogom da joj se i taj novoformirani predmet dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, pa je tako formiran predmet u kojem je istovremeno vodila dva fingirana parnična postupka.

Prema optužnici, Fazlagić-Pašić je u junu 2013. kršenjem Zakona o parničnom postupku donijela presudu zbog propuštanja, kojom se utvrđuje da je tužiteljica Sejda Filipović stekla pravo dijela vlasništva na parcelama u naselju Bistrik, te je presudu dostavila putem kurira, koja dostavnica se vratila s naznakom da “ne postoji na datoj adresi i broju”.

Kako je pročitao tužilac Jovičić, Fazlagić-Pašić je nastavila postupanje u istom predmetu, u namjeri konačnog upisa Filipović kao vlasnice predmetne nekretnine i pribavljanja protivpravne imovinske koristi grupi za organizovani kriminal u iznosu od 80.000 maraka.

“Nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi, Fazlagić-Pašić dokumentaciju predala na čuvanje Delimustafiću, koji je potom istu predao Jusi Škrijelju, a kod kojeg je i pronađena prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije”, kazao je tužilac Jovičić.

Prema narednoj podtački optužnice, Fazlagić-Pašić je kao službeno lice u aprilu 2013. inicirala formiranje predmeta, koji je formiran radi utvrđenja i uknjižbe, a potom lažnu ispravu upotrijebila kao pravu na način da je u navedeni spis uložila lažnu tužbu tužiteljice koja je preminula.

Prema optužnici, grubim kršenjem zakona donijela je presudu, dok je sudski dostavljač Zaim Spahović upotrijebio lažne dostavnice kao prave na način da ih je u sudski spis predao kao uredne. Fazlagić-Pašić je kao prave prihvatila te dostavnice i upotrijebila ih.

Kako je pročitano, Arif Ibrahimović je, iako mu je bilo poznato da je nekretnina pribavljena izvršenjem krivičnog djela, istu prihvatio i njome raspolagao, a potom lažnim prikazivanjem činjenica da je zakoniti i savjesni vlasnik nekretnine, sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnine za cijenu u iznosu od 180.000 maraka.

Za organizovani kriminal, nezakonito knjiženje i preprodaju nekretnina te druga krivična djela, optužnica tereti Aliju Delimustafića, Lejlu Cerić, Zorana Lončara, Izeta Musića, Emira Karaču, Elviru Kreho, Džemala Karića, Suada Hadžića, Edina Mutevelića, Kemu Kapura, Envera Delimustafića, Samira Skorupana, Seada Hadžića, Zaima Spahovića, Ševalu Arnautović i Hamdiju Habula, te nekoliko pravnih lica. Kasnije je podignuta optužnica i protiv Lejle Fazlagić-Pašić, koja se tereti da je bila pripadnica grupe na čelu koje je bio Delimustafić, ali je ona nedostupna domaćem pravosuđu.

Suđenje se nastavlja 11. juna.

Aida Trepanić