Suđenje

Mihajlović: Službene zabilješke o primopredaji predmeta

13. Marta 2024.16:27
Na suđenju suspendovanom državnom tužiocu Boži Mihajloviću, koji se tereti za nesavjestan rad u službi, svjedok sarajevskog Kantonalnog tužilaštva je izjavio da tužioci nisu dolazili u kasu deponovanih predmeta (KDP).

Božo Mihajlović ispred zgrade Općinskog suda u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Nenad Petrović je posvjedočio da je u Sudu BiH radio kao referent u KDP-u. Naveo je da je po dolasku zatekao nesređeno stanje te da se u KDP unosilo ime i prezime osumnjičenog, broj predmeta i potvrda o privremenom oduzimanju predmeta.

Ispričao je kako su predmeti bili pohranjeni u KDP-u Suda, koji su predavani u slučaju zahtjeva Tužilaštva, te da je tokom primopredaje pravljena službena sudska zabilješka. On se prisjetio saradnice Sadine Beridan, s kojom je sarađivao.

Nakon što mu je tužiteljica Medina Džerahović pročitala dio izjave koju je dao 2018., svjedok je potvrdio da su se potpisivali i na naredbu Suda BiH, koja je naređivala prebacivanje predmeta.

On je potvrdio svoj potpis nakon što mu je Tužilaštvo predočilo službenu zabilješku Suda BiH od 2007. te pojasnio da se radilo o zaprimanju predmeta, kada je 47 vreća uredno zapečaćeno i potpisano.

U odnosu na zapisnik iz 2008. o otvaranju, pregledu i izuzimanju dokaza privremeno oduzetih od osumnjičenog Ivana Ćosića, svjedok je pojasnio da je otvoreno pet vreća, a da se na zapisniku nalazio njegov, potpis osumnjičenog, kao i saradnice Beridan.

Osvrćući se na službenu zabilješku Suda BiH iz 2007., kada je otvorena vreća s dokazima, Petrović je kazao da se ne može sjetiti je li Mihajlović bio prisutan.

Tužiteljica Džerahović mu je predočila i službenu zabilješku iz 2007., kada je izuzeta vreća kako bi bila dostavljena Tužilaštvu BiH. On je izjavio da tužioci generalno nisu dolazili u KDP Suda i da se može sjetiti saradnice Beridan jer je bila veza između tužioca i Suda.

Mihajlović je optužen da je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje, koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta u iznosu od preko 100.000 maraka.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Petrović je izjavio da je u KDP-u Suda počeo raditi 2007. te potvrdio da je Tužilaštvo bilo obavezno zatražiti dostavu predmeta. Svjedok je potvrdio da je sudija izdavao naredbu kako bi se neki predmet dostavio, ali da je bilo i presedana da se dostavi samo na zahtjev tužioca, a sudija naknadno odobri.

Nakon što mu je optuženi Mihajlović predočio službenu zabilješku iz KDP-a Suda radi primopredaje privremeno oduzetih predmeta, iz januara 2009., svjedok je potvrdio da je takva bila praksa sačinjavanja zabilješke.

On je potvrdio da bi sačinio zabilješku kada bi predavao vreću. Dodao je da se ne može sjetiti da je vreće otvorio sa saradnicom.

Nastavak suđenja je 27. marta.

Aida Trepanić