Vijest

Smanjen broj neriješenih predmeta u sudovima

29. Februara 2024.14:28
Broj neriješenih predmeta u sudovima tokom prošle godine je smanjen za dva posto, navedeno je u izvještaju Odjela za pravosudnu analitiku i izvještavanje koji je prezentiran na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).
Sjednica VSTV-a BiH. Foto: BIRN BiH

Iz Odjela su naveli da je priliv predmeta u prošloj skoro na istom nivou kao u 2022. godini.

“Što se tiče broja riješenih predmeta u 2023. godini – riješeno je četiri posto manje predmeta nego u 2022. godini, ali je u odnosu na priliv riješeno više tokom prošle godine, tako da imamo pad broja neriješenih predmeta“, objasnili su iz Odjela za pravosudnu analitiku i izvještavanje.

Tužilaštva na svim nivoima su zaprimila skoro isti broj prijava, ali je broj riješenih manji za pet posto.

Broj podignutih optužnica također je manji u odnosu na 2022. i to za četiri posto, a manje je i donesenih presuda. Šezdeset posto osuđujućih presuda su uslovne, 27 kazne zatvora, a 13 posto novčane kazne.

Članica Vijeća Amila Mimica smatra da se moraju uspostaviti nova pravila da sudija koji počne neki predmet, mora ga i završiti.

“Dešava se da stranke dožive neke godine, umru i na taj se način predmet okonča. Imamo predmete na sudu koji traju od 12 do 14 godina. Statistika ne daje dobru sliku“, mišljenja je Kunosić.

Sanin Bogunić, član Vijeća, smatra da je rad tužilaštava na visokom nivou. Podsjetio je kako je broj podignutih optužnica prije šest-sedam godina bio manji i u konstantnom padu, ali je sada vraćen u normalan tok, što je bio jedan od ciljeva.

“Broj predmeta organizovanog kriminala i korupcije je na zadovoljavajućem nivou. Neću hvaliti tužilački sistem, ali misliž da smo izmjenom norme i kriterija postigli ciljeve“, rekao je Bogunić.

Na sjednici je usvojena i odluka o implementiranju nove generacije Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužiteljstvima (CMS/TCMS). Navedeno je da se radi o projektu reforme pravosuđa, a jednoglasnom odlukom od narednog mjeseca će se početi s implementacijom novog sistema u svim pravosudnim institucijama, što bi trebalo biti završeno do početka naredne godine.

Tužilaštva su dostavila podatke o predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala i informacija je primljena k znanju, ali detalji nisu iznošeni na sjednici.

Odobren je zahtjev Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država da federalni tužilac i savezni sudija posmatraju proces izbora tužilaca u specijalni odjel Federalnog tužilaštva, koji će se baviti pitanjima organiziranog kriminala i korupcijom, odnosno izbor sudija u specijalizirani odjel Vrhovnog suda Federacije. Odobren i zahtjev Evropske komisije za angažiranje njihovih kadrova u ovim procesima, kako bi bili što efikasniji i transparentniji.

Jasmin Begić