Suđenje

Delimustafić i ostali: Zatražen izvod iz registra za optužena pravna lica

27. Februara 2024.15:21
Početak suđenja Aliji Delimustafiću i ostalima – za organizovani kriminal, nezakonitu preprodaju nekretnina i druga krivična djela – ponovo je odgođen, a Vijeće sarajevskog Kantonalnog suda je od Tužilaštva zatražilo dostavu izvoda iz registra za optužena pravna lica kako bi ih Sud mogao kontaktirati i utvrditi ko su im pravni zastupnici.
Alija Delimustafić i njegov branilac ispred zgrade Kantonalnog suda u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Prilikom utvrđivanja prisustva stranaka u sudnici, kao pravni zastupnik kompanije “Consultants“ javio se Kenan Čelik. Predsjedavajući Vijeća Igor Todorović je rekao da se radi o predstavniku pravnog lica, a ne o braniocu, te da je kao branilac u optužnici naveden Kerim Čelik. Dodao je da je ovo pravno lice ugašeno.

Sudija Todorović je konstatovao da su u optužnici navedena imena pravnih zastupnika za pravna lica, a da se u sudnici pojavljuju druga, za koje nisu dobili informacije da su imenovani.

Iz Sudskog vijeća su potom donijeli odluku da se Kenan Čelik određuje za branioca pravnog lica “Consultants”, kao i da će naknadno dobiti rješenje o imenovanju.

Iz Kantonalnog tužilaštva i Odbrana su prigovorili na ovu odluku.

Tužilac Samir Selimović je rekao da je neophodno izjašnjenje pravnog lica o tome ko će ga zastupati, prije nego što Sud po službenoj dužnosti može odrediti branioca.

Advokat Kenan Hadžimuhović je predložio da sve Odbrane dostave zamjenske punomoći za privremene branioce, kako se ne bi odlagao glavni pretres.

Vijeće je potom naložio Tužilaštvu da u narednih pet dana dostavi izvod iz registra za pravna lica koja su optužena u ovome predmetu, kako bi ih Sud mogao kontaktirati i utvrditi ko su im pravni zastupnici, a radi se o firmama “Consultants“, “Cenex inženjering“, “Exline“ i “Minas“.

Aliji Delimustafiću se optužnicom na teret stavlja da je od 2009. do 2016. godine organizovao kriminalnu grupu koja je, između ostalog, nezakonito knjižila i preprodavala nekretnine – uglavnom umrlih osoba na području Sarajeva – pribavivši imovinsku korist u iznosu većem od deset miliona konvertibilnih maraka.

Uz Delimustafića, optužnicom su obuhvaćeni Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Edina Mutevelić, Kemo Kapur, Enver Delimustafić, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Zaim Spahović, Ševala i Edin Arnautović, Hamdija Habul, te nekoliko pravnih lica.

Na teret im je stavljen organizovani kriminal, zloupotreba položaja, povreda zakona od strane sudije, pranje novca, krivotvorenje isprave, prevara i pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Naredno ročište je zakazano za 26. mart.

Jasmin Begić