Vijest

Jelečević: Sektori ministarstva moraju dati mišljenje tokom revizije

25. Oktobra 2023.15:58
U nastavku suđenja Perici Jelečeviću, bivšem federalnom ministru rada i socijalne politike koji se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, vještakinja ekonomske struke je na poziv Odbrane obrazložila procedure revizije budžetskih sredstava.
Općinski i Kantonalni sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Vještakinja ekonomske struke Lejla Velić je kazala da se njen nalaz i mišljenje odnose na okolnosti koje su joj definisane naredbom, po kojoj je potrebno pojasniti postupak provođenja revizije prema Zakonu o reviziji institucija Federacije BiH u odnosu na ministarstvo. To uključuje i, kako je pojasnila, način izvršenja revizija u vidu sačinjavanja nacrta i konačnih izvještaja, kao i nadležnosti pojedinih sektora u sačinjavanju tih dokumenata.

“Zakonom je definisan postupak provođenja revizije institucije i one se vode u dvije faze, prethodna i zvanična verzija”, objasnila je i dodala da su prethodni izvještaji uglavnom vrlo slični zvaničnim verzijama.

Odgovarajući na pitanja Nermina Mulalića, branioca nekadašnjeg ministra rada i socijalne politike, o ulozi ministarstva u postupku revizije, kao i ulozi organa unutar ministarstva, svjedokinja je rekla da imaju obavezu da reaguju na izvještaj.

“Sam nacrt izvještaja o reviziji o cjelokupnom poslovanju tog ministarstva, kad se radi određena procedura prigovora na taj nacrt, svaki sektor u ministarstvu ima zaduženje da na one stavke koje se odnose na taj sektor dâ svoje mišljenje”, objasnila je.

Na pitanje tužioca Hrvoja Čabrajića da li je za potrebe sačinjavanja nalaza i mišljenja koristila samo postojeće zakone, vještakinja je odgovorila potvrdno.

“Koristila sam zakone, kao i praksu koja mi je poznata”, kazala je.

Optužnica tereti Jelečevića da je 2010. donio odluku kojom je Savezu osoba s invaliditetom Federacije odobrio 150.000 maraka za sufinansiranje nastavka izgradnje fabrike, iako je znao da ona nije ni započeta. Navodi se da je uplaćena sredstva Savez nenamjenski utrošio.

Predsjedavajući sudija Jasenko Ružić je rekao da će u narednom periodu doći do izmjene jednog člana Vijeća zbog prelaska sudije Sanje Jaramaz Dedić na Vrhovni sud FBiH.

Suđenje će se nastaviti 20. novembra, kada je planirano ulaganje materijalnih dokaza Odbrane, čime se dokazni postupak završava.

 

Azra Husarić Omerović