Vijest

Aleksandra Obradović nova potpredsjednica VSTV-a

27. Septembra 2023.10:11
Aleksandra Obradović, sutkinja Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, izabrana je za potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća nakon što je ranije ostavku na ovu funkciju podnijela Biljana Simeunović.
Aleksandra Obradović, novoizabrana potpredsjednica, lijevo. Foto: BIRN BiH

Obradović je bila i jedini predloženi kandidat.

Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), u uvodnom izlaganju je kazao kako je potrebno izabrati sudiju ili tužioca iz reda srpskog naroda. Naveo je da su mogući kandidati Srđan Forca, Saša Sarajlić, Aleksandra Obradović i Jadranka Stanišić.

Forca i Stanišić su naveli da nisu zainteresirani, nakon čega je Amila Kunosić predložila Aleksandru Obradović za ovu poziciju.

“Mi smo i u prošlom sazivu imali člana ispred Brčko distrikta i ako se Aleksandra slaže, ja predlažem da ona bude kandidatkinja”, navela je Kunosić, nakon čega je Obradović prihvatila kandidaturu.

U svom izlaganju programa rada, Obradović je navela da će se zalagati za prava institucije, da će raditi na ubrzanju procesa imenovanja, te da smatra da je ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija veoma bitno pitanje.

“Radit ću na odgovornosti članova institucije prema građanima”, rekla je Obradović, dodavši kako će se angažovati oko Zakona o VSTV-u.

“Što se tiče rukovođenja pravosudnih institucija, potrebna je veća interakcija sa nosiocima pravosudnih funkcija, a sve u cilju jačanja efikasnosti i poboljšanja mišljenja javnog mnijenja o pravosuđu”, zaključila je Obradović.

Prema dostupnoj biografiji, Obradović je završila Pravni fakultet u Novom Sadu 1994. godine, nakon čega je obavljala pripravnički staž u Osnovnom sudu Brčko distrikta.

Kao sutkinja u ovom sudu radila je od 1997. do 1998. godine, a nakon toga u Osnovnom sudu u Bijeljini.

Četiri godine bila je član kancelarije za zastupanje u Vladi Brčko distrikta, a potom od 2004. radi kao sutkinja u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH.

Od 2021. godine je članica VSTV-a.

Ova funkcija ostala je upražnjena nakon što je Biljana Simeunović podnijela ostavku zbog, kako je kazala, opstrukcija direktora i Sekretarijata Vijeća, te nedostatka komunikacije kojim joj je onemogućeno obavljanje poslova predviđenih Zakonom o VSTV-u.

Predsjednik VSTV-a Lagumdžija je na toj sjednici rekao da žali zbog situacije u koju su se doveli, i zbog njene odluke, da je ranije pokušavao pitati da li se previše miješa u rad Podvijeća, na šta je dobijao odgovor da bi se više trebao miješati.

 

Nermina Kuloglija-Zolj