Suđenje

Žarić i ostali: Produženje roka za gradnju trafostanice u Šipovu

13. Septembra 2023.16:14
Na suđenju za zloupotrebe položaja kojima je kompaniji “Elektroprijenos – Elektroprenos BiH” Banja Luka nanesena šteta u iznosu od skoro pola miliona konvertibilnih maraka, svjedok Odbrane optuženog Aleksandra Šukala ispričao je kako se sjeća da je postojao ugovor o produženju roka za izvođenje radova, ali ne zna tačne detalje.
Advokat Davor Šilić, optuženi Mila Bule i Mato Žarić. Foto: BIRN BiH

Svjedok Alaudin Alihodžić, izvršni direktor za inžinjering i planiranje sistema u “Elektroprijenosu – Elektroprenosu BiH” Banja Luka, koji je prethodno svjedočio u korist Optužbe, odgovarajući na pitanja braniteljice Jasminke Jovišević ispričao je da je Direkcija kojom rukovodi koordinatorno tijelo između Uprave i operativnog područja, te da uglavnom komuniciraju usmeno, putem telefona ili maila.

Alihodžić je naveo kako se sjeća da je postojao ugovor između “Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH” Banja Luka i lidera konzorcija “Elektroobnove“, te da je ova kompanija tražila da joj se produži prvobitni rok za izvođenje radova na izgradnji trafostanice u Šipovu, a uprava je to odobrila.

“Rok je produžen do 20. juna 2017. godine, a nakon što je operativno područje dalo pozitivno mišljenje o tom zahtjevu ‘Elektroobnove'“, rekao je svjedok.

On je naveo da izvršavanje radova na terenu prati Služba za pripremu i vođenje izgradnje, kojom je rukovodio Nikola Đoković, koji ga je obavještavao o tome.

“Odluku o produženju roka sastavlja i donosi sekretar društva“, rekao je svjedok, te dodao da takvu odluku potpisuje generalni direktor i ona se dostavlja svima.

Braniteljica Jovišević predočila je svjedoku dokument – izvještaj o realizaciji ugovora  na izgradnji trafostanice u Šipovu od 7. jula 2017., u kojem operativno područje informiše Direkciju da radovi neće biti završeni ni u produženom roku.

“Vjerovatno sam to vidio, ne sjećam se“, rekao je svjedok, navodeći da se ne sjeća ni da li je o tome obavijestio Upravu.

Potom je svjedoku predočen i dokument, odnosno dopis “Elektroobnove” od 28. augusta 2017. u kojem ponovo traže da im se produži rok za završetak radova do 10. septembra 2017., ali se ni ovog dokumenta svjedok nije sjetio.

Odbrana je pitala svjedoka i šta je bilo sa dopisom operativnog područja od 1. septembra, koje je dostavilo mišljenje da je zahtjev za produženje roka neosnovan i da ga treba odbiti.

“Mi smo odbili taj zahtjev, a putem protokola je trebao biti dostavljen operativnom području“, rekao je Alihodžić.

Odbrana je predočila svjedoku i potvrdu kojom se konstatuje da su svi radovi završeni u ugovorenom roku i kvalitetno od 3. novembra, te je svjedok potvrdio da je tada dobijena i upotrebna dozvola za izgrađeni objekat.

Mato Žarić, Mila Bule, Šukalo, Zoran Manojlović i Drago Malešević su optuženi da su u periodu od aprila 2015. do augusta 2018. postupali u namjeri da pravnom licu “Elektroobnova” pribave imovinsku korist – iskorištavanjem, prekoračenjem ovlasti te nevršenjem svojih službenih ovlaštenja.

Žarić je, u svojstvu generalnog direktora “Elektroprenosa BiH”, propustio da u skladu s ugovorom iz obračuna naplati ugovorenu kaznu, Malešević da obračuna ugovornu kaznu, a Manojlović navedeno potraživanje evidentira u dnevniku radova i dostavi na daljnje postupanje i naplatu. Šukalo je optužen da je, u svojstvu rukovodioca, propustio izvršnom direktoru za finansije ukazati na neizvršenje ugovornih obaveza, a Bule se tereti da je propustila ukazati generalnom direktoru na kašnjenje i mogućnost aktiviranja bankovne garancije.

Naredno suđenje je zakazano za 25. oktobar.

Selma Boračić Mršo