Suđenje

Cikotić: Nije čuo za primjedbe na anekse

12. Septembra 2023.13:40
Prvi svjedok Odbrane Selme Cikotića objasnio je kako su rješavane preuzete obaveze u vezi s prodajom naoružanja, navodeći da nije čuo da je neko imao primjedbe na realizaciju ugovora i anekse.
Selmo Cikotić. Foto: BIRN BiH

“Nemam informaciju da je bilo konkretnih zahtjeva da se nešto preispita, formira komisija…”, kazao je Ahmet Omerović, koji je bio pomoćnik ministra za politike i planove u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.

Rekao je da je Dobojskim sporazumom bilo predviđeno preuzimanje pokretne imovine.

“Enormne količine su prenesene u vlasništvo novoformiranog ministarstva. Unutar toga je predviđeno da se definišu viškovi”, kazao je Omerović.

Dodao je da je Dobojskim sporazumom bilo predviđeno da Ministarstvo obrane BiH realizuje pet ugovora koje su ranije bila zaključila entitetska ministarstva.

Kako je naveo, ministar je te poslove signirao Sektoru za nabavku i logistiku, kao nadležnom za tu oblast. Objasnio je da procedura podrazumijeva da Sektor proslijedi predmet Odsjeku, a on pojedincu. Rekao je da je u konkretnom slučaju to bio Mario Šego, koji je bio na poziciji stručnog savjetnika za rješavanje viškova naoružanja.

“On vodi posao, traži i predlaže”, kazao je Omerović.

Naveo je da se dokumentacija po obavljenom poslu vraća šefovima odsjeka i sektora, kao i zamjenicima ministra, i svi stavljaju paraf ukoliko su saglasni, a mogu da traže pojašnjenja ili da nešto osporavaju.

“Takav dokument dolazi ministru na potpis kao završna tačka”, rekao je svjedok.

Spominjao je i druge organe koji imaju određene veze sa ovim poslovima. Kazao je da je o ovome raspravljano i na kolegijima Ministarstva.

Cikotić je optužen da je u periodu od 2009. do 2011. godine – u dogovoru s drugim licima, s ciljem pribavljanja koristi – iskoristio službeni položaj i pogodovao firmi “Scout” iz Zagreba.

Kako se navodi, Cikotić je, protivno Sporazumu o konačnom raspolaganju svim pravima i obvezama nad pokretnom imovinom iz 2008. godine i odlukama Predsjedništva BiH, donio i potpisao dvije odluke o odobravanju isporuke, odnosno zamjene roba, te četiri rješenja o isporuci municije. Prema optužnici, on je zaključio četiri aneksa na osnovne ugovore o prodaji neperspektivnog naoružanja i municije zaključene 2003. i 2004. godine.

Na pitanja tužioca Mladena Furtule, Omerović je rekao da lično nije bio uključen u pregovore i izradu aneksa 2009. sa firmom “Scout”, kao i da ne zna kakva je bila procedura u konkretnom slučaju. Kazao je da mu nije poznato da zamjenici ministra nisu učestvovali u tim pregovorima.

Na sugestiju tužioca da mu nije poznato da su u aneksima brisane određene stavke iz osnovnih ugovora, svjedok je rekao da nema detaljnih informacija o aneksima.

Na pitanje Vijeća da li bi pomoćnik ministra smio da preskoči zamjenika, svjedok je odgovorio da ne bi.

Suđenje se nastavlja 3. oktobra.

Marija Taušan