Suđenje

Patković: Odbrana tvrdi da je donesen zaključak o kupovini vozila

17. Maja 2023.14:14
U nastavku suđenja Šerifu Patkoviću, optuženom za zloupotrebu položaja u Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije, Odbrana je ustvrdila da postoji zaključak Upravnog odbora koji se odnosi na kupovinu vozila Volkswagen Tiguan.
Općinski sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Tokom unakrsnog ispitivanja vještaka finansijske struke Kenana Kapetanovića, Odbrana optuženog Patkovića prezentirala je odluku Fondacije o raspodjeli sredstava neraspoređene rezerve za 2016. godinu, koja je donesena 15. juna te godine.

Prema odluci, kako je pročitala Patkovićeva braniteljica Suada Halilagić, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora (UO) Fondacije donesen je zaključak da se iz tekuće rezerve, koja je iznosila 166.000 kovertibilnih maraka (KM), kupi oprema za kancelarije i motorno vozilo s ciljem poboljšanja uslova rada, te da se za realizaciju ovog zaključka zadužuju direktor i predsjednik UO-a Fondacije.

Vještak je odgovorio da mu ova odluka nije poznata, a nakon što mu je prezentirana, naveo je da ne mijenja bilo šta u odnosu na nalaz i mišljenje koje je sačinio.

“Ne stoji nigdje u planu nabavke kupovina putničkog motornog vozila“, odgovorio je vještak.

Nakon što ga je braniteljica podsjetila da je Vlada Federacije usvojila Izvještaj o radu Fondacije za 2016. godinu i da nije bilo prigovora na troškove, Kapetanović je odgovorio da nigdje nije spomenuta ni prikazana kupovina putničkog motornog vozila. Pojasnio je da nabavka stalnog sredstva ne bi bila prikazana kao trošak nego kao investicija.

Kapetanović je, na pitanja Odbrane, rekao da su ukupni troškovi za oba vozila u vlasništvu Fondacije – Volkswagen Tiguan i Citroen Berlingo – bili veći od 37 hiljada maraka, te da ih je sačinio prema finansijkim evidencijama iz analitičkih kartica Fondacije. Naveo je da je za korištenje vozila Tiguan evidentirao troškove koji su se mogli vezati za period od 18. jula 2016. do 27. jula 2018. godine, odnosno kada ga je koristio optuženi Patković.

Na pitanje braniteljice Lejle Terzimehić da li je prodajom vozila Tiguan nastala šteta po Fondaciju, vještak je rekao da mu nije poznato da je vozilo prodano i da to nije bila tema vještačenja. Terzimehić je pitala vještaka da li može sa sigurnošću reći da je Patković napravio troškove goriva u iznosu od 12.906 maraka, na šta je vještak replicirao da ne postoji evidencija korištenja ovog vozila, kao i da je matematičkim proračunom pređenih kilometara utvrdio da su ukupni troškovi goriva znatno veći.

Patković je ranije bio optužen sa Senom Šehovićem da su, kao odgovorne osobe u Fondaciji, od juna 2016. do oktobra 2018. godine – bez saglasnosti Vlade Federacije BiH te bez znanja i neophodne odluke Upravnog odbora – kupili automobil Volkswagen Tiguan i to novcem s računa Fondacije koji je namijenjen za pomoć boračkoj populaciji u Federaciji.

Šehović je s firmom “Porsche Leasing” Sarajevo zaključio ugovor o finansijskom lizingu o kupovini automobila, koji je plaćen s bankovnih računa Fondacije u iznosu od 84.778,59 KM. Nakon zaključenja ugovora, automobil je predao Patkoviću, koji ga je koristio bez sačinjavanja putnih naloga i bez ikakvih ograničenja. Postupak protiv Šehovića ranije je razdvojen, nakon što je s Tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivnje.

Jasmin Bijedić, vještak mašinske struke, u  nalazu i mišljenju je utvrdio da je nabavna vrijednost vozila bila 75.945 maraka bez PDV-a, troškova leasinga i zaključenja ugovora. Naveo je da je vozilo Tiguan prešlo 128 hiljada kilometara više od preporučenog, te da je procjenom 2018. godine njegova vrijednost bila 49.590 maraka. Bijedić je rekao da je analizu radio na osnovu dokumentacije koja mu je dostavljena iz Tužilaštva Kantona Sarajevo iz spisa, kao i na osnovu fotodokumentacije. On je istakao da nije uračunao štetu na vozilu koja je procijenjena na 10.105 maraka.

Na konstataciju Odbrane da je fotodokumentacija iz 2021. godine, vještak je odgovorio da je koristio zapisnik policije o sabraćajnoj nesreći sa fotodokumentacijom iz 2018. godine.

Suđenje se nastavlja 7. juna.

Jasmin Begić