Suđenje

Predragu Lažetiću dvije i po godine zatvora zbog ratnog zločina počinjenog u Gacku

25. Aprila 2023.16:08
Okružni sud u Trebinju osudio je Predraga Lažetića na dvije i po godine zatvora zbog ratnog zločina počinjenog u Gacku tokom ljeta 1992. godine.

Gacko. Foto: BIRN BiH

Lažetić je, prema presudi, kriv jer je neutvrđenog dana u junu 1992. godine, svjesno i voljno, u podrumu “Samačkog hotela” Teromelekrtane Gacko fizički zlostavljao civile bošnjačke nacionalnosti te time narušio njihov tjelesni integritet.

Predsjedavajući sudija Duško Popić je u obrazloženju presude rekao da su izjave svjedoka Tužilaštva jasne i uvjerljive, a izjave oštećenih kredibilne.

Stav Odbrane da su pojedina svjedočenja svjedoka Tužilaštva kontradiktorna, Sudsko vijeće je ocijenilo kao neprihvatljiv. Popić je rekao da su upoređivali spise i ranije izjave svjedoka i da su određene razlike u izjavama opravdane i da se odnose na manje bitne detalje, pogotovo uzimajući u obzir da je proces saslušanja svjedoka veoma stresan.

Također, nepostojanje materijalnih dokaza u vidu medicinske dokumentacije, koja bi okarakterisala zadobijene povrede, ne umanjuje značaj zadobijenih povreda, stav je Sudskog vijeća.

Sudija Popić je rekao da nije prihvaćeno svjedočenja svjedoka Odbrane da se Predrag Lažetić u spornom periodu nalazio u jedinici u selu Miholjače. Tvrdnju pojedinih svjedoka Odbrane da je u toj jedinici vladala stroga disciplina u smislu da nisu mogli otići ni kući, Sudsko vijeće je ocijenilo neopravdanom.

Prema riječima sudije, optuženi je mogao doći na sporno mjesto, objašnjavajući da su i neki svjedoci kazali da se iz jedinice ipak moglo izaći, ali uz dozvolu.

Sud nije doveo u pitanje identitet optuženog, s obzirom na to da je Odbrana insistirala da je u pitanju zamjena identiteta optuženog s njegovim bratom Branimirom.

Sudija Popić je naglasio da su oštećeni potencirali činjenicu da su poznavali Predraga Lažetića prije rata jer je Gacko malo mjesto.

Nedokazan je ostao navod iz optužnice da je Lažetić više puta udarao Aziza Čustovića. Budući da je svjedok Čustović na glavnom pretresu to negirao, Sud je prihvatio njegovu izjavu.

U svom obrazloženju, sudija Popić je rekao da je minimalna kazna zatvora za ovo krivično djelo pet godina, ali je, zbog olakšavajućih okolnosti koje se odnose na optuženog, Sud odlučio da je smanji.

Pod olakšavajućim okolnostima u ovom slučaju radi se o porodičnosti optuženog, njegovoj neosuđivanosti i protoku vremena, rečeno je tokom izricanja.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Nikolija Bjelica-Škrivan