Suđenje

Patković: Kupljeno vozilo nije prikazano u finansijskom izvještaju

24. Aprila 2023.14:53
U nastavku suđenja Šerifu Parkoviću za zloupotrebu položaja u Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije, vještak Kenan Kapetanović uočio je da kupljeno vozilo nije bilo obuhvaćeno planom nabavke, te da Vlada Federacije nije dala saglasnost za kupovinu.
Šerif Patković. Foto: N1

Kenan Kapetanović, vještak finansijske struke, rekao je da je od Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu dobio dvije naredbe za vještačenje. Prva iz januara 2022. godine imala je dopune šest mjeseci poslije, jer se prvobitnom naredbom trebao referisati na drugog vještaka.

Tužilac Feđa Fejzagić je rekao da je on dopunio naredbu jer nije želio da se kao relevantan uzme nalaz vještaka mašinske struke kojeg je Fondacija angažovala, jer je on išao u korist optuženom Šerifu Patkoviću.

Vještak Kapetanović je rekao da je on u konačnici sačinio samo jedan nalaz na osnovu kojeg ga je Tužilaštvo Kantona Sarajevo danas ispitivalo. Vještak je u nalazu obuhvatio 2016. i 2017. godinu, kada su kupljena dva automobila –Volkswagen Tiguan i Citroen Berlingo.

Vještačenjem je utvrđeno da za kupovinu automobila Volkswagen Tiguan nije postojala odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) kao osnivača Fondacije, kao ni stavka u Planu nabavki za 2016. godinu.

“Ovdje ovaj plan ne sadrži bilo kakvu nabavku niti plan nabavke putnog motornog vozila. Ne sadrži bilo kakav plan kapitalnih izdataka uopšte“, rekao je vještak Kapetanović.

Tužilac Fejzagić je vještaka pitao da li su sredstva za kupovinu bila predviđena u kapitalnim izdacima, što je vještak također negirao, uz dodatak da je Vlada Federacije ipak usvojila izvještaj za 2016. godinu o radu Fondacije, iako automobil nije ni naveden.

U Planu za 2017. godinu je ipak postojala stavka “kapitalni izdaci“ i tu se nalazio plan o nabavci vozila u vrijednosti oko 30.000 konveritibilnih maraka (KM), što je tri puta manje u odnosu na godinu dana ranije kupljenog Volkswagen Tiguana, rekao je vještak. Vještačenjem je utvrđeno da se radi o atumobilu Citroen Berlingo, koji je u konačnici i prikazan u Izvještaju o utrošenim sredstvima za 2017. godinu.

Vještak je na pitanje tužioca Fejzagića odgovarao na upite o kupovini Citroena Berlingo, na šta je Patkovićeva Odbrana uložila prigovor jer nije predmet optužnice, a što je Općinski sud u Sarajevu na kraju i usvojio.

Vještak je u daljem izlaganju rekao da Volkswagen Tiguan, iako nije prikazan u Planu i Izvještaju, ipak ostaje zabilježen da je kupljen prema analitičkim karticama Fondacije za 2016. godinu, a njegova ukupna vrijednost bila je neznatno preko 90 hiljada maraka.

Prema podacima iz ugovora između Fondacije i firme “Porsche Leasing” Sarajevo, automobil je kupljen na lizing sa rokom otplate od 60 mjeseci. Fondacija je bila dužna dati avans od oko 22 hiljade maraka, a novac se isplaćivao sa dva računa – jedan za glavnicu, drugi za kamate.

Prema nalazu vještaka, kredit je isplaćen tri godine prije roka, a u decembru 2018. godine je sa računa Fondacije uplaćeno preko 43 hiljade maraka, čime se pokrio kompletan iznos.

Na kraju izlaganja, vještak Kapetanović je rekao da je u periodu od 2016. do 2018. godine za održavanje Volkswagen Tiguana, bez računice za gorivo, utrošeno preko 37 hiljada maraka, dok za troškove putarina ne postoje relevantni podaci jer se radilo o “keš varijanti“. Putni nalozi nisu izdavani, a nije postojala ni odluka o korištenju vozila.

Putarina, koju je vještak uočio, bila je na ime Šerifa Patkovića na osnovu plaćanja “ACC taga“ za plaćanje putarine.

Prema završnom izlaganju vještaka, automobil je, do momenta vještačenja, prešao 167 hiljada kilometara, a broj pređenih kilometara i utrošci za gorivo se ne slažu. On smatra da se moralo raditi o dodatnom točenju goriva koje nije išlo na račun Fondacije.

Patković je ranije bio optužen sa Senom Šehovićem da su, kao odgovorne osobe u Fondaciji, od juna 2016. do oktobra 2018. godine – bez saglasnosti Vlade Federacije BiH te bez znanja i neophodne odluke Upravnog odbora – kupili automobil Volkswagen Tiguan i to novcem s računa Fondacije koji je namijenjen za pomoć boračkoj populaciji u Federaciji.

Šehović je s firmom “Porsche Leasing” Sarajevo zaključio ugovor o finansijskom lizingu o kupovini automobila, koji je plaćen s bankovnih računa Fondacije u iznosu od 84.778,59 KM. Nakon zaključenja ugovora, automobil je predao Patkoviću, koji ga je koristio bez sačinjavanja putnih naloga i bez ikakvih ograničenja.

Postupak protiv Šehovića ranije je razdvojen, nakon što je s Tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivnje.

Na narednom ročištu, zakazanom za 17. maj, vještaka će ispitati Odbrana optuženog Patkovića, a kao svjedok je pozvan i vještak mašinske struke Jasmin Bijedić.

Nino Bilajac