Suđenje

Seno Šehović sklopio sporazum o priznanju krivnje

13. Marta 2023.17:59
Suđenje za zloupotrebu položaja u Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije nastavljeno je bez Sene Šehovića, protiv kojeg je postupak razdvojen nakon što je s Tužilaštvom Kantona Sarajevo zaključio sporazum o priznanju krivnje.
Općinski sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Na početku ročišta saopćeno je da je postupak protiv Šehovića razdvojen nakon što je 13. marta 2023. s Tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivnje. Razmatranje ovog sporazuma bit će ustupljeno drugom sudiji, koji će odlučiti o daljnjem toku ovog postupka.

Potom je svjedok Safet Sijerčić, aktuelni predsjednik Upravnog odbora Fondacije, pojasnio detalje o radu Fondacije, koju je osnovala Vlada Federacije BiH, kao i da Fondacija svake godine sačinjava finansijski plan i finansijski izvještaj, koji u konačnici usvaja Federalna vlada.

Na pitanje tužioca Feđe Fejzagića o tome da li mu je poznata nabavka automobila Tiguan u Fondaciji, Sijerčić je potvrdio da je o tome čuo na sjednici Upravnog odbora u augustu 2018. godine.

“Čuo sam da je Fondacija vlasnik motornog vozila Tiguan i da je kupljeno na lizing, kod autokuće ‘Porsche’. I da je to vozilo već odavno u upotrebi i da to vozilo koristi predsjednik Upravnog odbora Šerif Patković”, kazao je Sijerčić.

Dodao je da je na spomenutoj sjednici negirana nabavka ovog automobila, te da je tek nakon nekog vremena direktor Šehović priznao da je kupio ovo vozilo.

Posvjedočio je i kako misli da niko drugi od članova Upravnog odbora nije znao za ovo vozilo, te da ih je direktor obavijestio kako je ključeve vozila predao Šerifu Patkoviću. Zbog ovog vozila članovi Upravnog odbora održali su posebnu sjednicu, na kojoj je donesen zaključak kako je potrebno ispitati okolnosti nabavke vozila i koliki su troškovi stvoreni upotrebom tog vozila, zbog čega je formirana i tročlana komisija, čiji je član bio i Sijerčić.

Ispričao je i da je komisija utvrdila da je vozilo prešlo 167.745 kilometara, da je uknjiženo na Fondaciju tokom 2016. godine, te da postoje troškovi putarina i održavanja vozila, ali da ne postoje putni nalozi, nego fiskalni računi za ove troškove. Koliko se svjedok uspio sjetiti, vrijednost vozila je, prema ugovoru, iznosila više od 90.000 KM. U konačnom izvještaju ova komisija je navela da je motorno vozilo Tiguan kupljeno mimo znanja i bez odobrenja Upravnog odbora, kao i da nije bilo u finansijskom planu, niti je odobreno od osnivača.

Nakon ovoga, ispričao je Sijerčić, na narednim sjednicama Upravnog odbora raspravljalo se o ovoj nabavci, te im je na jednoj od njih Patković potvrdio kako je on koristio vozilo, ali “da je bio iznenađen što je motorno vozilo kupljeno i nabavljeno”. Zbog svega, dodao je svjedok, direktor Šehović je razriješen dužnosti, a Patković smijenjen s mjesta predsjednika Upravnog odbora, dok je Tiguan 2021. godine, zajedno s drugim automobilom Fondacije, zamijenjen za novo vozilo.

Na pitanja Odbrane o tome da li je znao za postojanje rezervnih sredstava Fondacije, svjedok je potvrdio kako je znao, ali nije mogao odgovoriti koliko su ta sredstva iznosila u 2016. godini. Odbrani je rekao kako je vozilo stajalo tri godine u garaži jer su smatrali da je predmet istrage, kao i da su iznosi naknada za članove Upravnog odbora smanjeni prije njegovog dolaska.

U optužnici stoji da su Patković i Šehović, kao odgovorne osobe u Fondaciji od juna 2016. do oktobra 2018. godine – bez saglasnosti Vlade Federacije BiH te bez znanja i neophodne odluke Upravnog odbora – kupili automobil Volkswagen Tiguan i to novcem s računa Fondacije koji je namijenjen za pomoć boračkoj populaciji u Federaciji.

Šehović je s firmom “Porsche Leasing” Sarajevo zaključio ugovor o finansijskom lizingu o kupovini automobila, koji je plaćen s bankovnih računa Fondacije u iznosu od 84.778,59 KM. Nakon zaključenja ugovora, automobil je predao Patkoviću, koji ga je koristio bez sačinjavanja putnih naloga i bez bilo kakvih ograničenja.

Svjedokinja Mirsada Murtić ispričala je da, kao vlasnica računovodstvene agencije “Bestfin”, s Fondacijom sarađuje gotovo od njenog osnivanja, u pogledu knjigovodstvenih usluga. Ona je pojasnila kako je u januaru 2017., tokom sačinjavanja finansijskog izvještaja Fondacije za 2016. godinu, primijetila nejasnoće u vezi s nabavkom vozila Tiguan, te da je nakon višednevnog pritiska da joj se dostave detalji o utrošku sredstava, tokom februara dobila ugovor, fakturu i druge dokumente koji su potvrdili da je vozilo nabavljeno tokom ljeta 2016. godine.

Svjedokinja je pojasnila kako Fondacija ima dva računa, te da se jedan od njih koristi za sredstva za tekuće potrebe Fondacije, a drugi za kreditna sredstva koja se dodjeljuju boračkoj populaciji. Potvrdila je i da je vozilo plaćeno sredstvima s računa na kojima se nalaze sredstva za kredite.

Odbrani je pojasnila kako je u prvobitnoj izjavi Tužilaštvu kazala da ne zna koliko Fondacija ima računa, ali da je naknadno to provjerila da postoje račun i podračun.

Potvrdila je i kako nije imala putne naloge, nego samo račune za troškove nastale korištenjem vozila, te da je izvještaje sačinjavala u skladu sa računovodstvenim standardima, prema kojima je vozilo, iako kupljeno na lizing, u izvještaju upisano kao stalno sredstvo Fondacije još 31. 12. 2016. godine.

I ova svjedokinja je Patkoviću i njegovoj Odbrani potvrdila da su smanjene naknade za članove Upravnog odbora.

Nastavak suđenja zakazan je za 3. april.

Enes Hodžić