Vijest

Predstavljen Akcioni plan za unapređenje prava LGBT osoba u BiH

12. Oktobra 2022.15:54
Novi Akcioni plan osigurava okvir za rad na poboljšanju prava i sloboda LGBT osoba.

This post is also available in: English


Učesnici nose zastavu duginih boja tokom druge sarajevske parade ponosa. Foto: EPA-EFE/FEHIM DEMIR

Bosna i Hercegovina predstavila je u utorak svoj prvi Akcioni plan za poboljšanje prava i sloboda LGBT osoba, što je korak ka usklađivanju zaštita ljudskih prava u zemlji sa standardima Evropske unije.

Usvojen u Vijeću ministara u julu i predstavljen od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Akcioni plan je prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini, a bavi se pitanjiima govora mržnje, slobode okupljanja, porodičnog zakona, transrodnih prava, predrasuda i stereotipa.

U teoriji – plan bi trebao otvoriti put za reguliranje istospolnih građanskih partnerstava, pomoći transrodnim osobama u pristupu medicinskim uslugama i promjeni ličnih dokumenata, te olakšati slobodu okupljanja.

“U Bosni i Hercegovini ljudska prava i temeljne slobode predstavljaju temelj ustavnog uređenja, a brojni međunarodni sporazumi u oblasti ljudskih prava ne predstavljaju samo međunarodne obaveze, već i stup ustavâ u Bosni i Hercegovini,” navodi se u Planu.

U svom posljednjem izvještaju o Bosni i Hercegovini, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije naglasila je potrebu da se osigura dosljedan strateški okvir za ljudska prava, uključujući i usvajanje strateškog okvira za zaštitu LGBT osoba. EU je uputila slične pozive, pozivajući se na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

“Obaveze koje proizilaze iz ovih opšteprihvaćenih standarda odnose se na poštovanje, ostvarivanje i zaštitu prava svih pojedinaca i grupa u društvu, bez obzira na njihov lični ili grupni identitet,” navodi se u Planu.

Takođe, u utorak Ministarstvo je predstavilo izvještaj o mapiranju govora mržnje.

Prema tom izvještaju, ne postoje zvanični podaci o broju incidenata govora mržnje ili o poduzetim odgovorima. Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) vrši svoje vlastito praćenje.

“Zakonodavstvo u BiH uspostavilo je različite mehanizme zaštite od govora mržnje,” navodi se u izvještaju.

Jedan dio tih mehanizama namijenjen je prevenciji, a drugi sankcioniranju govora mržnje.

    Azem Kurtić


    This post is also available in: English