Vijest

U Sarajevu održana debata kandidata o borbi protiv korupcije u organizaciji BIRN-a BiH i Transparency Internationala

14. Septembra 2022.21:27
Predstavnici osam političnih stranaka iz Federacije su tokom javne debate o borbi protiv korurpcije naveli da je ključno donošenje reformskih zakona, transparentnije trošenje budžetskih sredstva, kao i depolitizacija pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

This post is also available in: English

Javna debata “(Anti)korupcija u fokusu. Foto: BIRN BiH

Na prvoj javnoj debati “(Anti)korupcija u fokusu”, koju su organizovali Transparency International u BiH i Balkanska istraživačka mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), predstavnici političnih stranaka govorili su o rezultatima borbe protiv korupcije i planovima za suzbijanje zloupotreba javnog novca.

Učesnici su govorili i o velikom administrativnom aparatu na svim nivoima vlasti s obzirom na to da, kako je rečeno, oko 78 posto javnog budžeta ide u javnu administraciju. Kako su kazali predstavnici stranaka, stanovnici BiH gube povjerenje u vlasti zbog netransparetnog trošenja budžetskih sredstava.

Članovi osam političkih stranaka problematizirali su stanje u pravosuđu, kao i korupciju unutar samog pravosuđa. Također, zatraženo je efikasno procesuiranje slučajeva korupcije, posebno visoke, gdje suđenja traju jako dugo, pozivajući se na izvještaje međunarodnih organizacija.

“Tražim od svih aktera da efikasno procesuiraju korupciju”, kazala je Alma Čolo iz Stranke demokratske akcije (SDA) i dodala da na državnom nivou “nisi uradili mnogo”, navodeći blokadu državnih institucija kao razlog.

“To je zarobljen sistem koji tako funkcioniše”, dodala je ona.

Adnan Delić iz Naroda i pravde je naveo da Kanton Sarajevo prednjači u borbi protiv korupcije i da trenutno postoji osam javnih registara koji povećavaju transparentnost.

“Veoma je važno pričati o borbi protiv korupcije. Ljudi ove države najmanje imaju povjerenja u vlast zbog netransparentnog trošenja budžetskih sredstava”, naveo je Delić.

Kroz debatu je manje odgovarano na pitanje o konkretnim rješenjima, a češće spominjana loša statistika kantonalnih tužilaštava u procesuiranju visoke korupcije uz zaključak da država nema adekvatan pravosudni mehanizam.

“Dajte mi jednu osobu koja je odležala kaznu zbog koruptivnih djela”, kazao je Slaven Raguž iz Hrvatske republikanske stranke.

Tokom javne debate govoreno je i o problemima komisija za imenovanja, kao i da se kod imenovanja mora isključiti ljudski faktor. Naglašeno je da je potrebno riješiti i pitanje porijekla imovine.

Sanela Prašović Gadžo iz Saveza za bolju budućnost je navela da postoji značajan broj zvaničnika koji prijavljuju imovinu za koju se ne zna kako se do nje došlo. Adis Arapović iz stranke Zeleni BiH kaže da se bitka protiv korupcije vodi na više nivoa – depolitizacija pravosuđa, novi Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i rigorozna unutrašnja kontrola.

Na pitanje iz publike o istrazi o poslovanju Američkog univerziteta u Tuzli, Čolo je kazala da nema konkretan odgovor, niti dovoljno uvida u slučaj.

“Kako je moguće da se privatni univerziteti i fakulteti osnivaju, ako nije deset godina postojao Zakon o visokom obrazovanju”, rekao je Damir Mašić iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Damir Arnaut iz Naše stranke govorio je o značaju parlamentarne komisije za utvrđivanje stanja u pravosuđu i aktivnostima vlasti u Sarajevu u borbi protiv korupcije.

“Potrebno je nastaviti te napore”, kazao je i dodao da je potrebno usvojiti zakone koji će BiH približiti Evropskoj uniji.

Druga javna debata bit će održana 19. septembra u Banjoj Luci, gdje će političke stranke iz Republike Srpske govoriti na koji način će se boriti protiv korupcije.

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English