Suđenje

Žalba na oslobađajuću presudu za finansiranje terorizma u Siriji

25. Maja 2022.14:42
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznijelo je žalbu na prvostepenu presudu kojom je Sena Hamzabegović oslobođena optužbi za finansiranje terorističkih aktivnosti, odnosno za prikupljanje i pružanje finansijske pomoći za državljane BiH koji su boravili na stranim ratištima Sirije i Iraka, dok je Odbrana zatražila odbacivanje žalbe kao neosnovane.
Sena Hamzabegović. Foto: Sud BiH

Hamzabegović je u januaru ove godine oslobođena krivnje da je u periodu od 2013. do 2018. učestvovala u prikupljanju i pružanju finansijske pomoći za državljane BiH koji su boravili na stranim ratištima Sirije i Iraka, iako je znala da se navedene osobe bore na strani oružanih snaga takozvanog ISIL-a, uključujući “Jahbet al-Nusra”, “Al-Nusrah Front” i druge formacije koje su proglašene terorističkim organizacijama.

Prema navodima optužnice, Hamzabegović je u više navrata putovala u Siriju znajući da se tamo nalazi njen suprug Muradif Hamzabegović, koji je zajedno s drugim državljanima BiH učestvovao u terorističkim aktivnostima te da dobijeni novac koristi za finansiranje tih aktivnosti, i u više navrata je osiguravala oko 230.000 konvertibilnih maraka (KM) putem transakcijskih računa u valutama EURO, KM i CHF, koje je predavala suprugu.

Tužilac Ćazim Hasanspahić je tokom obrazlaganja žalbe pred Apelacionim vijećem Suda BiH rekao kako osporava prvostepenu presudu iz januara ove godine te da je smatra nerazumljivom.

Tužilac je kazao kako je Hamzabegović skupljala novac i konvertovala ga, te predavala prilikom tri odlaska u Siriju, ili je novac ostavljala ispod ćilima, gdje su ga druge osobe preuzimale.

Naveo je kako su tokom postupka saslušni svjedoci koji su rekli kako Muradif ima mnogo novca, kako je davao garanciju drugim državljanima BiH da mogu ući na teritoriju pod kontrolom ISIL-a, da je posjedovao vozila i kuće, plaćao otkup za zarobljenike, te da je “nesporno da je optužena znala čime se bavi Murafid Hamzabegović”, a što nije zaključeno u presudi.

Optužena Hamzabegović je počinila krivično djelo i samim tim je činjenično stanje pogrešno utvrđeno, kazao je Hasanspahić, dodavši kako je “optužena potvrdila da je pripremala novac, konvertovala novac, čak da je to zajednički novac s Muradifom”, i iz čega se jasno zaključuje da je bila svjedok djelovanja terorističke organizacije.

Rekao je da je Pretresno vijeće navelo kako su razlozi njenog odlaska bili emotivne prirode, međutim, kako je kazao tužilac, ona je navela da je išla zbog razvoda braka, te da je nemoguće povjerovati da je razvod razlog zašto je išla na ratno područje iz uređenih pravnih sistema kao što su Švicarska i BiH.

Sve te činjenice, uz tri odlaska u Siriju, obrazlažu tezu Tužilaštva da je činjenično stanje nepotpuno i pogrešno utvrđeno, rekao je tužilac, predloživši Apelacionom vijeću da preinači prvostepenu presudu i proglasi Hamzabegović krivom ili da presudu ukine i odredi ponovno održavanje pretresa pred ovim vijećem.

Branilac Zlatko Ibrišimović je kazao kako ostaje kod ranijeg pisanog odgovora na žalbu Tužilaštva BiH. On je naveo da je Tužilaštvo tvrdilo da je optužena počela sa sakupljanjem novca dva mjeseca prije nego je Vijeće sigurnosti proglasilo ove organizacije terorističkim, što, kako je rekao, ukazuje da Hamzabegović nije znala čime se suprug bavi i za šta je novac.

Dodao je da je Muradif Hamzabegović bio optužen i osuđen pred ovim sudom, te da je otišao u Siriju, da bi izbjegao kaznu. On je naveo kako Tužilaštvo samo govori o Siriji, a ne spominje da je Hamzabegović išla u druge zemlje.

Ibrišimović je kazao kako smatra da je Prvostepeno vijeće donijelo pravilnu odluku i predložio da se žalba Tužilaštva BiH odbije kao neosnovana.

Odluku će Apelaciono vijeće dostaviti u zakonski predviđenom roku.