Suđenje

Novalić i ostali: Vještak se ne slaže sa svim tvrdnjama proizvođača

2. Februara 2022.14:03
Vještak Tužilaštva Bosne i Hercegovine ostao je pri tvrdnji da respiratori koji su uvezeni 2020. nisu pogodni za bolesnike na intenzivnoj njezi i da ne znači da je mašina invazivna ako se može koristiti u akutnim stanjima.

Fikret Hodžić s braniteljicom. Foto: BIRN BiH

Vještaka medicinske struke, anesteziologa Ismeta Suljevića nastavile su ispitivati Odbrane optuženih za zloupotrebe prilikom uvoza respiratora za potrebe Federacije BiH.

Optuženi Fikret Hodžić je pitao vještaka da li je uvezeni model ACM 812A invazivni, insistirajući da odgovori sa da ili ne.

“Ako uzmemo kompletnu upotrebnu vrijednost, ne može biti upotrijebljen u intenzivnoj njezi za srednje teške i teške pacijente. Ta mašina je daleko od invazivne”, kazao je Suljević.

On je objasnio da je invazivna metoda ako se pacijent koji ne diše priključi na mašinu, ali da za dugotrajno liječenje oboljelih od COVID-a i drugih respiratornih oboljenja, model ACM 812A nije adekvatan. Istakao je da ne postoji jedan parametar po kojem se određuje da li je mašina invazivna.

“Ne znači da je invazivna ako se može koristiti u transportu. Ja ne prihvatam da je ovo invazivna mašina u onom smislu u kojem meni treba na intenzivnoj njezi”, kazao je Suljević.

Hodžić je pitao vještaka koji je njegov motiv da tvrdi drugačije od proizvođača, koji je naveo da je to invazivni respirator, kao i drugih “relevantnih ljudi”. Suljević je rekao da mu je jedini motiv nauka.

“Nađite mi jednog ozbiljnog i poštenog stručnjaka koji će reći da je ova mašina ravna ‘Eviti’”, kazao je vještak, aludirajući na respiratore koji se odranije koriste na Kliničkom centru u Sarajevu, na šta je Hodžić rekao da to niko ne tvrdi.

Na tvrdnje vještaka da ACM respiratori nemaju funkciju “PEEP”, koja je potrebna za liječenje teže oboljelih, optuženi Fahrudin Solak je pokazao fotografiju, tvrdeći da se radi o ACM respiratoru sa “PEEP” ventilom.

Vještak je kazao da je teško potvrditi na osnovu fotografije, te da je u intenzivnoj njezi potreban daleko veći pritisak. Tužioci su prigovarali da se ne zna ko je i kad sačinio fotografiju, kao ni o kojem se respiratoru radi.

Hodžićeva braniteljica Mirna Avdibegović pitala je vještaka o navodima proizvođača da je ACM invazivan respirator i da je pogodan za operacione sale. Suljević je rekao da taj model nema minimum karakteristika za postupak anestezije, te se poslužio izrekom da “svaki gazda svoga konja hvali”.

Braniteljica je pitala vještaka da li smatra da bolje poznaje mogućnosti ovog respiratora od proizvođača koji garantuje, iako ga on kao vještak nije “upalio”. Suljević je rekao da je baš u uputstvu proizvođača iz 2008. naišao na veliki propust u označavanju određenih veličina u paskalima, koji su ponovili 2019. Prema njegovim riječima, to je nezamislivo za ozbiljnu kompaniju.

Odbrane su najavile da će pozvati proizvođača. Vještak se na kraju požalio da mu je Novalićeva braniteljica Vasvija Vidović uputila prijetnju gledajući u njega i govoreći: “Zato će uslijediti tužbe proizvođača.” Vidović je rekla da nije dobro čuo i da je riječ o nečem drugom.

Za zloupotrebe prilikom nabavke ovih respiratora optuženi su federalni premijer Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, direktor firme “F.H. Srebrena malina” Fikret Hodžić, kao i sama firma, te federalna ministrica finansija Jelka Miličević, kojoj je na teret stavljen nesavjestan rad.

Na suđenju je saslušan i Nedim Kereš iz špediterske firme koju je angažovala “Srebrena malina”, kada su u aprilu 2020. stigli respiratori. On je kazao da u dokumentaciji nije bilo fakture i da je o tome obavijestio pretpostavljenog, a da mu je potom isti dan dostavljena na e-mail.

On je rekao da nije imao originalnu fakturu, ali je kazao da predaje dokumentaciju koju ima na carinu, a da oni odlučuju da li će nešto dodatno tražiti. Kereš je rekao da na carini nije imao problema sa respiratorima.

Suđenje se nastavlja 4. februara.

 

Marija Taušan