Suđenje

Zatraženo oslobađanje Jukića, izricanje presude u petak

19. Januara 2022.11:29
U završnoj riječi pred Vijećem Kantonalnog suda u Zenici, Odbrana Ivice Jukića zvanog Juka, koji se tereti za zločin protiv ratnih zarobljenika počinjen 1993. godine na području Žepča, zatražila je oslobađajuću presudu ukazujući na proturječnost dokaza Tužilaštva i niz grešaka u postupku.
Kantonalni sud u Zenici. Foto: BIRN BiH 

Branilac Krešimir Zubak se u završnoj riječi osvrnuo na, kako je rekao, niz nepravilnosti u postupku koji se vodio protiv Ivice Jukića. Kako je kazao, Jukić je prvi put saslušan u Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona 28. decembra 2017. godine u svojstvu osumnjičenog za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Tom prilikom, istaknuo je Zubak, Jukić je doveden u zabludu da može iznijeti svoju odbranu bez prisustva branioca za kazneno djelo za koje se može izreći dugotrajna kazna zatvora.

Zbog toga što je Jukić svjedočio bez branioca, saslušanje je nezakonito i nevaljano, smatra Zubak, kao i da je postupak kontaminiran greškama.
U svom svjedočenju od 28. decembra 2017. godine, Jukić je ukazao na svjedoke Odbrane koji bi mogli potvrditi njegovu verziju priče, a dežurni tužitelj u istrazi, kako je Vijeću rekao Zubak, nije provjeravao njegovu odbranu, odnosno sproveo detaljnu istragu. Na taj način je povrijeđeno Jukićevo pravo na pravično suđenje, istaknula je Odbrana.

U dokazima priloženim tokom glavnog pretresa, kako je Zubak naveo u završnoj riječi, bilo je naznačeno da je istraga u ovom predmetu započela 5. januara 2021. godine. Tom prilikom se Tužilaštvo obavezalo ponovno ispitati Hajrudina Derlića i Nermina Halilovića, kao svjedoke i oštećene, i Ivicu Jukića u svojstvu osumnjičenog.

“Svjedok Halilović je saslušan 6. januara, svjedok Derlić 18. februara, a već 25. februara je podignuta optužnica protiv Jukića iako njega nisu ispitali u Tužiteljstvu, a kako su se bili obavezali”, kazao je branilac.

U svojim prvim iskazima iz 2013. i 2014. godine, Derlić i Halilović su tvrdili da je Jukić maltretirao i Osmana Mehića, koji je zajedno s njima boravio u prostoriji “Šestica” u “Silosu” Nove trgovine u Žepču, rekao je Zubak. On je dodao da se u potvrđenoj optužnici iz 2021. godine Mehić navodi kao svjedok iako nijednom nije saslušan u Tužiteljstvu od trenutka pokretanja istrage 5. januara 2021. godine.

“Ako pretpostavimo da su iskazi Derlića i Halilovića vjerodostojni i ako se na njihovim iskazima zasniva optužnica, zašto onda Tužiteljstvo nije optužilo moga branjenika i za povređivanje Mehić Osmana? U optužnici piše da se Jukić nečovječno ponašao prema ratnim zarobljenicima bošnjačke nacionalnosti Halilović Nerminu i Derlić Hajrudinu. Zašto je, dakle, ispušten Osman Mehić?”, upitao je Zubak iznoseći završnu riječ.

U nastavku je ukazao i na proturječnosti koje su se, prema njemu, mogle iščitati iz iskaza Halilovića i Derlića, koje su oni u svojstvu svjedoka i oštećenih dali ukupno tri puta. Zubak je kazao da je Halilović isprva izjavio da je Jukića prvi i drugi put vidio kad je izvodio Mehića, da ga je po trećem njihovom susretu Jukić maltretirao pištoljem, a da je četvrti put Jukić izveo i Halilovića i Derlića, koje je tom prilikom maltretirao. Kasnije je Halilović promijenio iskaz i “potpuno pobrkao kada, gdje i kako je izvođen”, jer je, kako je rekao Zubak, “tvrdio da je dvaput izašao s Derlićem i Mehićem, a da je drugi put kad je izveden, maltretiran zajedno s njima dvojicom”.

Branilac je u završnoj riječi tvrdio da je Derlić u svom prvom iskazu naveo da ga je iz “Šestice” izveo Jukić, koji je u tom trenutku bio u društvu Pere Babića, koji ga je šamarao. Na suđenju, podsjetio je Zubak, na direktno pitanje Jukića o tome da li ga je on lično tukao, Derlić je odgovorio: “Mislim, tako nešto.”
“Zašto se mom branjeniku stavlja na teret nečovječno postupanje prema tada ratnom zarobljeniku Hajrudinu Derliću kad taj svjedok, Hajrudin Derlić, tvrdi da ga je tom prilikom maltretirao Babić Pero?”, rekao je Zubak.

Zbog ovih i drugih nepodudarnosti u iskazima, koje je elaborirao u završnoj riječi, Zubak je zatražio da se pri procjeni valjanosti dokaza Tužilaštva primijeni standard razumne sumnje. Pozvao se također na načelo da se u slučaju sumnje u krivnju donosi presuda u korist osumnjičenoga.

Na kraju, advokat Odbrane se osvrnuo i na opširno saslušanje Osmana Mehića od 18. septembra 2015. godine, u kojem spominje konkretne osobe koje su ga maltretirale i opisuje konkretne načine na koje je bio maltretiran.

“Tek na kraju tog iskaza, a na upit službenog lica o tome da li ga je Ivica maltretirao, Mehić to negira. On nije imao nikakav razlog da, opisujući i spominjući sve druge koji su ga maltretirali, ne spomene i Jukića”, kazao je branilac, te dodao kako je u završnoj riječi tužitelj kasnije tvrdio da je Mehić imao motiv da brani Jukića.

Završnu riječ iznio je i Jukić, kojeg je Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona optužilo da je nečovječno postupao nad ratnim zarobljenicima bošnjačke nacionalnosti Nerminom Halilovićem i Hajrudinom Derlićem, zatvorenim u ćeliji “Šestica” u “Silosu” Nove trgovine u Žepču u augustu 1993. godine.

“Ja još jedino što mogu da izjavim, a to je da vjerujem u naše pravosuđe i da vjerujem da će se donijeti pravična odluka”, dodao je Jukić.

Izricanje presude zakazano je za petak, 21. januar 2022. godine.

Ivona Kukić