Reakcija

Reakcija na TV Justice: “Netransparentni rast i uslovi širenja Huaweija u BiH i Srbiji”

7. Januara 2022.14:14
Huawei Technologies d.o.o Banja Luka reakcija na objavu od strane BIRN

Huawei Technologies je privatna kompanija koja je 100% u vlasništvu svojih zaposlenika, te niti jedna vladina organizacija, politička partija ili bilo kakva druga organizacija ne posjeduju dionice Huawei-ja niti imaju kontrolu nad Huawei. Huawei uvijek poštuje i slijedi internacionalne zakone i regulative, kao i zakone i regulative država u kojima poslujemo.

Sigurnost i zaštita podataka je glavni prioritet naše kompanije. Huawei posjeduje izuzetnu uspješnost što se tiče sigurnosti podataka. Huawei nikada nije imao niti jedan veći sajbersigurnosni incident kroz historiju rada sa više od 500 telekom operatera, uključujući najuspješnijih 50 telekom operatera na svijetu, kroz 20 godina poslovanja u 170 zemalja, tokom kojeg smo uspješno spajali preko 3 milijarde ljudi. Niti jedan drugi vendor ne posjeduje ovakav uspjeh po pitanju sajber sigurnosti.

Također, Huawei je najviše provjeravana IKT kompanija na svijetu. Huawei je uspostavio više centara za sajber sigurnost i transparentnost, od čega su 3 u Evropi, te uspješno surađujemo sa vladama i telekom-operaterima na suzbijanju sajber sigurnosnih incidenata.

Mi smo jedina kompanija u telekom sektoru koja je dozvolila provjeravanje našeg izvornog koda (source code), čime smo jasno pokazali našu otvorenost i transparentnost. Huawei je bio i ostaje otvoren za saradnju. Vlada, klijenti i drugi učesnici unutar sigurnosnog eko-sistema su uvijek dobrodošli da sistematično pregledaju naše proizvode i ponude osvrt na bilo kakve nedostatke u dizajnu proizvoda, slabostima mreže, ili kvaliteta koda. Otvorenost i transparentnost su ključ za konstantno učvrščavanje povjerenja i sigurnosti naših proizvoda, te naša kompanija prihvata osvrt sigurnosne zajednice.