Analiza

Moguć monitoring međunarodne zajednice imenovanja sudija i tužilaca

9. Novembra 2021.17:56
Nakon izvještaja i podataka o nedosljednoj i neefikasnoj praksi imenovanja sudija i tužilaca, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) razgovara o mogućem monitoringu postupaka imenovanja Evropske unije i OSCE-a.

Sjednica VSTV-a. Foto: BIRN BiH

Razgovori rukovodstva VSTV-a i predstavnika Evropske unije i Misije OSCE-a u BiH održavani su proteklih sedmica ali se formalizacija dogovora o monitoringu procesa imenovanja na pravosudne funkcije ne očekuje na sjednici Vijeća koja se u srijedu i četvrtak održava u Banjaluci, kažu sagovornici Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Na posljednjoj sjednici Vijeća prošlog mjeseca usvojen je zaključak da se na narednoj sjednici pripremi Nacrt memoranduma o saradnji i razumijevanju u vezi sa monitoringom, odnosno prisustvom predstavnika OSCE-a i Evropske komisije u postupku izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Nacrt bi trebao, kako se navodi u zaključcima sa sjednice, regulisati sva sporna pitanja članova Vijeća, kako bi se, nakon razmatranja donijela konačna odluka.

Biljana Simeunović, potpredsjednica VSTV, za BIRN BiH kaže kako dnevnim redom nije predviđeno razmatranje memoranduma.

“Na sjednici sutra i prekosutra mislim da se neće raspravljati o tome”, navodi Simeunović.

Tokom prošle sjednice pod tačkom razno predsjednik Vijeća Halil Lagumdžija je obavijestio članove da smatra da je potrebno da imaju monitoring OSCE-a i Evropske komisije nad konkursima koji se provode.

Iz Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH kažu da je Vijeće predstavilo EU i OSCE-u inicijativu da vrše monitoring predstojećeg procesa imenovanja.

“Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2021. godinu ukazuje na ozbiljne nedostatke u pogledu prakse imenovanja i napredovanja u karijeri za sudije i tužioce i daje preporuku VSTV-u da osigura da procedure imenovanja budu zasnovane na zaslugama i transparentne”, stoji u odgovoru BIRN-u BiH.

Dalje se objašnjava da je nedavni sastanak ambasadora Johanna Sattlera, šefa Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH, i ambasadorice Kathleen Kavalec, šefice Misije OSCE-a u BiH, sa članovima Predsjedništva VSTV-a bio prilika da se razgovara o aktuelnim pitanjima u pravosuđu, uključujući i predstojeća imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Iz Misije OSCE-a BiH govore da su, na osnovu praćenja rada VSTV-a prikupili rezultate praćenja imenovanja sudija i tužitelja u toku proteklih pet godina, od 2016. godine do 2020. godine. Podaci koje posjeduje Misija, kako navode, naglašavaju nedosljednu i neefikasnu praksu imenovanja sudija i tužitelja u BiH, a neke od ključnih tema koje izazivaju zabrinutost su uključivale neefikasne postupke imenovanja, preveliko oslanjanje na etničke kriterije i nedostatak rodne ravnoteže.

Prepoznajemo da VSTV već preduzima određene korake u vezi sa rješavanjem ovih pitanja, a da bi to bilo učinjeno na cjelovit način, i VSTV i druga tijela vlasti BiH moraju na sistematski i inkluzivan način pristupiti reformi. To će zahtijevati, pored ostalih mjera, revidiranje određenih politika djelovanja i izmjene i dopune pravnog okvira, uključujući revidiranje Zakona o VSTV-u”, stoji u odgovoru Misije.

U “Trećem godišnjem izvještaju o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti” iz novembra 2020. godine, OSCE navodi da prilikom donošenja odluka o imenovanjima, Vijeće uzima u obzir principe stručnosti i etničke zastupljenosti. Međutim, ne postoje upute o tome kako postići ravnotežu između ova dva principa ili kako bi trebali biti vrednovani.

“U toku praćenja rada VSTV-a BiH u 2019. godini, Misija je uočila da proces imenovanja ukazuje na alarmantno i neobjašnjeno naginjanje ka principu etničke zastupljenosti u odnosu na stručnost, bez transparentnog postupka za utvrđivanje koji kriterij je važniji za bilo koje imenovanje. Ovo čini procedure odabira podložnijim manipulaciji radi političke ili lične koristi”, navodi se u izvještaju.

Još uvijek samo razgovori

Potpredsjednica VSTV-a Simeunović kaže da se ova tema provlači već neko vrijeme i da na sastanku sa predstavnicima EU u BiH i OSCE-a ništa nije konkretizovano. Navodi da međunarodne zajednica nije tražila kontrolu, “već je bilo riječi da su zainteresovani da vide kako idu imenovanja, a u cilju da budu imenovani uvijek i najbolji”.

Na upit je li tražen monitoring zbog eventualnog manjka povjerenja, Simeunović navodi da se na sjednici Vijeća o tome informativno govorilo i da je njeno pitanje bilo da li se monitoring odnosi na pisanje izvještaja koje OSCE povremeno objavljuje, kao što je slučaj u praćenju suđenja.

“Nikakav nadzor, nikakav monitoring. Ako bi već pisali izvještaje o tome, to znači da bi pratili neke postupke, ali samo pratili. Ne bi se miješali u izbore (…) Na tom sastanku je samo spomenuto, pa kada bi došlo vrijeme vidjelo bi se da li bi pravili sporazum, memorandum. Nije bila goruća tema”, pojašnjava Simeunović.

U svom Izvještaju o stanju pravosuđa BiH, njemački pravni ekspert Reinhard Priebe je naveo da imenovanja, unapređenja i karijerna napredovanja sudija i tužilaca koje provodi VSTV prvenstveno trebaju slijediti nenacionalni pristup i temeljiti se na stručnosti.

“Iako je opšta zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih ustavni princip, prevladavajući standard kod imenovanja u pravosuđu treba biti stručnost. Nacionalna pripadnost se treba uzeti u obzir tek na kraju svakog postupka, ako se izbor svede na dva jednako rangirana kandidata. Odluke o imenovanju moraju biti podrobnije obrazložene prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Ovo je samo jedan od primjera mogućih poboljšanja bez odlaganja. Iako odluke trebaju podlijegati sudskom preispitivanju, to po postojećem zakonu još nije moguće”, stoji u Izvještaju.

Iz OSCE-a kažu da su na sastanku izrazili zahvalnosti VSTV-u na snažnoj saradnji u proteklim godinama i naglasili svoju punu podršku VSTV-u kao jedinstvenom samoupravnom tijelu koje garantuje nezavisnost pravosuđa. Napomenuli su da su pokušaji podrivanja rada VSTV-a neprihvatljivi i da ne služe interesima građana BiH.

“Nije postojao zahtjev sa strane Misije OSCE-a u BiH i EU, već se radilo o zajedničkoj diskusiji o mogućnosti povećanog nivoa praćenja imenovanja u pravosuđu, u svjetlu tekućeg postupka zapošljavanja na 138 radnih mjesta nosilaca pravosudnih funkcija. VSTV je sugerisao detaljnije praćenje tog procesa u svrhu osiguravanja transparentnosti i objektivnosti tog procesa. Očekuje se poštovanje principa zapošljavanja u skladu sa stručnim zaslugama i profesionalizmom u toku gore navedenog postupka zapošljavanja”, kažu iz Misije OSCE-a.

Kako navode, Misija OSCE-a u BiH, EU i VSTV u ovoj fazi još uvijek samo razgovaraju o mogućnostima za povećani nivo praćenja imenovanja u pravosuđu.

Emina Dizdarević