Analiza

Dvije godine od prijave o nezakonitom poslovanju Tužilaštvo HNK-a bez reakcije – nepravilnosti neotklonjene

Solarni panel. FOTO: Freepik

Dvije godine od prijave o nezakonitom poslovanju Tužilaštvo HNK-a bez reakcije – nepravilnosti neotklonjene

30. Septembra 2021.12:05
30. Septembra 2021.12:05
Iako su prošle dvije godine od podnošenja krivične prijave uposlenika protiv tadašnjeg direktora Operatora za obnovljivi izvor energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) Boriše Misirače zbog nezakonitog postupanja u radu ove institucije, Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona do danas nije završilo istragu, niti su nepravilnosti otklonjene uprkos upozorenjima Finansijske policije i Evropske komisije, pokazuje analiza Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

U prvoj prijavi, podnesenoj nakon niza žalbi Upravnom odboru Operatora za OIEiEK, dugogodišnji uposlenici su ukazali na sistemske nezakonitosti koje sprovodi sada već bivši direktor Misirača, među kojima su oduzimanje pečata ovlaštenoj osobi, nepoštivanje kvote za dodjelu povoljne pozicije privilegovanih potrošača električne energije i odluka Upravnog odbora, te uklanjanje zakonski obaveznih podataka o tome kome su dodijeljene kvote sa službene internet stranice, odnosno registra podnosilaca zahtjeva.

Dvojica zaposlenika Operatora za OIEiEK koji su potpisnici krivičnih prijava protiv bivšeg direktora Misirače, pristali su govoriti za BIRN BiH anonimno, jer smatraju da, kao ni njihove kolege prijavitelji, nisu institucionalno zaštićeni, bez obzira što ukazuju na oštećivanje građana, od kojih se uglavnom finansira Operator.

“Operator se još uvijek koristi kao česma za mužu para građana prema ‘povlaštenim’ investitorima. Najveći problem je što, i nakon promjene direktora, i priznavanja kriminala počinjenog od strane prethodnog direktora Boriše Misirače, nije došlo do promjene”, rekao je jedan uposlenik Operatora, dodavši da se nakon tri krivične prijave nije desilo ništa.

Na stranici Operatora nisu transparentne informacije o dinamičkim kvotama. Kako se navodi, trenutno se provode aktivnosti “na utvrđivanju činjeničnog stanja” i u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, ove informacije će se, “što skorije, učiniti dostupnim na internet stranici Operatora za OIEiEK”.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je navelo kako su zajedno s Vladom FBiH zahtijevali od Operatora za OIEiEK da izvrši ažuriranje internet stranice, posebno registara za dinamičke i slobodne dinamičke kvote. Iz Operatora im je, kako su 16. septembra naveli u odgovoru BIRN-u BiH, rečeno da će se ažuriranje izvršiti u roku od 15 dana.

Sanela Klarić, članica Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, smatra kako korupcija ne može djelovati u transparentnom okruženju, te da je Operatoru do sada sve dozvoljeno od strane Vlade Federacije.

“Pune dvije godine iz Operatora nije izašla nikakva informacija o radu Operatora. Niti kroz izvještaje o radu, niti na njihovoj internet stranici. Dakle, njemu je to dozvoljeno. Po meni, to je saučesništvo”, kazala je ona.

Na upit BIRN-a BiH, iz Vlade Federacije je odgovoreno da su upit proslijedili u Kabinet federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, jer se radi o njihovoj nadležnosti.

Upozorenja Finansijske policije i Evropske komisije – Tužilaštvo bez reakcija


Sanela Klarić: Foto: N1

Da izvještaji Operatora za OIEiEK nikad nisu dostavljani Vladi FBiH kao što je to zakonom propisno, potvrđuje i izvještaj Finansijske policije Federacije BiH koji je ukazao i na niz drugih nepravilnosti, poput kupovine mobitela, nedostatka kompetencija za poslovanje i druge, a koji je rađen nakon što su uposlenici interno prijavljivali nepravilnosti Upravnom odboru, direktoru, Vladi, Ministarstvu i svim nadzornim organima nad Operatorom, nakon čega će uputiti i krivične prijave.

U njemu se navodi da Finansijski izvještaji Operatora od početka 2017. do kraja 2018. godine nisu vjerodostojni, istiniti i objektivni, i da su “produkt neadekvatnog i pogrešnog poimanja” pravnog statusa, odnosno mjesta i uloge Operatora kao neprofitnog subjekta od strane uprava Operatora.

Finansijska policija FBiH je za BIRN BiH potvrdila da su izvršili inspekcijski nadzor poslovanja Operatora za OIEiEK i utvrdili više nepravilnosti, te sačinili Izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i počiniocima, koji su dostavili Tužilaštvu HNK-a.

Iz Tužilaštva HNK-a nije odgovoreno na upit BIRN-a BiH, a ranije su prijaviteljima iz Operatora za OIEiEK odgovorili da su sve prijave objedinili u jedan predmet i da su zatražili od Finansijske policije da provjeri navode i dostavi im izvještaj.

Drugi prijavitelj i uposlenik Operatora kaže za BIRN BiH kako smatra da je prijavom protiv Misirače obavio građansku dužnost i prijavio kriminalne radnje.

“Ono što smatram važnim jeste činjenica da je Tužilaštvo HNK-a zaprimilo tri argumentima potkrijepljene krivične prijave, te da zbog daljnjeg nečinjenja i odugovlačenja ili eventualne opstrukcije  odgovorni iz ovog tužilaštva mogu uskoro da očekuju našu prijavu Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a (Visokog sudskog i tužilačkog vijeća)”, rekao je.

Dodao je kako smatra da je Vlada FBiH zataškavala nezakonitosti Misirače, jer on nije smijenjen, nego je zamijenjen pri isteku mandata.

Iz Finansijske policije kažu kako su, pored Tužilaštva, sa Izvještajem upoznali i Vladu FBiH na sjednici održanoj 20. augusta 2019. godine.


Sjednica Vlade FBiH u avgustu 2019. godine. Foto: Vlada FBiH

Evropska komisija je u svom Izvještaju o napretku BiH za 2020. godinu poručila da su primijetili zloupotrebe javnih sredstava u Operatoru za OIEiEK, te da je potreban viši nivo transparentnosti i razboritiji nadzor vlasti nad isplatom sredstava za unapređenje obnovljivih izvora energije.

“Postoje ozbiljni problemi u vezi s radom Operatora za obnovljive izvore energije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odgovorne vlasti treba da preduzmu značajne mjere kako bi osigurale razborito upravljanje i spriječile svaku zloupotrebu raspoloživih sredstava”, navodi se u izvještaju.

Pijavitelj bivšeg direktora Operatora s kojim je BIRN BiH razgovarao, kaže kako v.d. direktor – i pored saznanja da je Misirača dodijelio više dinamičkih kvota nego je što dozvoljeno, a što su, između ostalog, i prijavili – nije raskinuo ugovore, niti je objavio informacije o dodijeljenim dinamičkim kvotama i podatke ko je dobio ugovor.

“Tako je u ovom momentu nezakonita dodjela dinamičkih kvota, koja će građane koštati u narednih 12 godina desetine miliona KM, još uvijek sakrivena od javnosti”, kazao je on.

Vršilac dužnosti (v.d.) direktora Operatora Željko Določek nije odgovorio na upit BIRN-a BiH, niti se javljao na pozive, kao niti neko iz Upravnog odbora Operatora za OIEiEK.

Misirača također nije odgovorio na poziv novinara.

Kako su naveli u jednoj od krivičnih prijava, Misirača je, pored sistematizacije, zaposlio i veći broj radnika, te je u jednom momentu broj zaposlenika povećao i za 300 posto.

“Mnoga od tih lica uopšte nisu imala kvalifikacije za tako stvorena fiktivna radna mjesta. Napominjem da su ta nezakonita zapošljavanja u zadnje tri godine Operator koštala oko milion KM”, ispričao je potpisnik krivične prijave.

Članica Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Sanela Klarić smatra da nije na prijaviteljima da dokazuju, već na Tužilaštvu, kojem je prijavljeno.

“Istrage po prijavama za korupciju i privredni kriminal predugo traju. Smatram da je ovdje riječ o vrlo jasnim stvarima i da nema potrebe za tako dugom istragom. To je mala institucija, osnovana tek 2014. godine, sa neobično precizno definisanim zakonskim nadležnostima uskog spektra djelovanja, tako da mi je neobično da istraga još traje”, kazala je Klarić, dodavši da želi vjerovati da će biti brzo završena.

Dodaje da je iz nedemantovanih medijskih tekstova upoznata sa nezakonitim radom Operatora, na što je reagovala zastupničkim pitanjima i inicijativom upućenom federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Nerminu Džindiću, od kojeg, kao ni BIRN BiH, nije dobila odgovor.

Neoduzimanje dozvole za rad


Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije. Foto: FMERI

Prema Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulišu i nadziru Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI) i Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK).

Iz FMERI-a tvrde za BIRN BiH da su kontinuirano provodili nadzor nad radom Operatora za OIEiEK, a da su u povodu prijava tražili informacije od Uprave i Upravnog odbora i poslali im zaduženja u skladu s odgovorima.

“Nadzor nad radom se vrši kontinuirano, te putem slanja izvještaja o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK Vladi Federacije BiH, na razmatranje i usvajanje”, odgovorili su iz FMERI-a.

FERK navodi kako su u više navrata pisanim i usmenim putem izvještavali Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Vladu FBiH, te Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Federalno pravobranilaštvo o pojedinim nepravilnostima u radu Operatora za OIEiEK.

Iako ima mogućnost, FERK nije oduzeo dozvolu za rad Operatoru “jer bi se u pitanje dovelo funkcionisanje sistema poticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije”.

Tekst je nastao u okviru projekta „Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu“ uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koga implementiraju Centri civilnih inicijativa, kao vodeći partner. Sadražaj teksta je isključiva odgovornost BIRN-a BiH i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

  • Ovaj tekst je izmijenjen u dijelu koji govori o dinamičkim kvotama, te je pojašnjeno da se radi o “maksimalnom iznosu instalisane snage koja se može dodijeliti u toku godine”.

    Azra Husarić Omerović