Suđenje

Amir Zukić i ostali: Rezultati vještačenja mobilnih telefona i kompjutera

19. Jula 2021.13:04
U nastavku suđenja Amiru Zukiću i ostalima za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima, vještak Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu predstavio je nalaze vještačenja mobilnih telefona, računara i drugih tehničkih uređaja oduzetih od optuženih.

Amir Zukić. Foto: BIRN BiH

Vještak Mladen Stupar iz Agencije za forenzička ispitivanja naveo je veći broj uređaja koje je vještačio, uključujući laptop “Elektroprivrede” oduzet od optuženog Džananovića, na kojem je pronađeno 129.000 e-mailova.

Na zahtjev tužiteljice Ene Bahtijarević-Alagić prikazano je nekoliko e-mailova kojima, kako je navela, nastoji dokazati donošenja odluka u vezi sa zapošljavanjem i političkim uticajem.

Prikazan je mail od 22. februara 2016. godine koji je Džananović uputio Enisi Džananović s porukom da vidi da li je zainteresovana. U prilogu maila se nalazi obavještenje o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju novog za članove skupština javnih preduzeća.

Prikazan je i mail koji je Džananović 16. marta 2016. uputio sam sebi, a u kojem se nalazi CV neimenovane osobe.

U mailovima iz aprila 2016. godine Džananović navodi Jasminu Karabegoviću da očekuje pisani stav o onome što su ranije razgovarali, a Karabegović odgovara da će, što se tiče konkretne dvije osobe, biti kako su se usmeno dogovorili.

Prikazani su i mailovi iz marta 2016. godine, Džananovića i Mirsada Brajlovića u vezi sa “pripravnikom Turkovićem”.

Džananovićeva braniteljica Nina Karačić istakla je prigovore relevantnosti, navodeći da se prvi mail odnosi na suprugu optuženog i da to nije predmet optužnice. Dodala je da je u drugom Džananović sam sebi poslao primjer pisanja CV-a koji je pronašao na internetu, dok se u posljednjem mailu radi o dogovoru u vezi s obukom pripravnika koji je već bio zaposlen u “Elektroprivredi”.

Džananoviću se sudi s Amirom Zukićem, Safetom Bibićem, Senadom i Nedžadom Trakom, Ramizom Karavdićem i Asimom Sarajlićem. Oni su optuženi za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju, zloupotrebu položaja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Vještak Stupar prikazao je nalaze vještačenja mobilnih telefona Zukića, u kojima je, kako je apostrofirano, pronađeno nekoliko hiljada kontakata. Tužiteljica je navela da ovaj broj kontakata govori o uticaju optuženog.

Zukićeva braniteljica Senka Nožica prigovorila je na način vještačenja, navodeći da nisu poštovani propisi prilikom otvaranja izuzetih predmeta. Vještak Stupar potvrdio je braniteljici da prilikom pregleda telefona nisu bili ni optuženi, ni njegov branilac.

Nožica je rekla da je Zukić s braniocem bio prilikom otvaranja oduzetih dokaza, ali da nisu bili pozvani na pretres uređaja, kada su skidani podaci s njih.

Tužiteljica Bahtijarević-Alagić je uložila set dokaza u odgovoru na ranije prigovore Odbrana o nezakonitosti u postupanju, a najavila je da će za naredni put pripremiti dokaze u odnosu na današnje prigovore.

Za danas je bilo planirano saslušanje dva posljednja svjedoka Tužilaštva, Senade i Anesa Čauševića, ali se oni nisu pojavili. Sudija Tanja Curović je rekla da su komšije kazale da Čauševići rade u Njemačkoj. Curović je rekla da će biti izdata naredba za njihovo dovođenje.

Nastavak suđenja je zakazan za 6. septembar.

Marija Taušan