Vijest

Neka optužnice i presude budu javne: Potpišite peticiju za veću transparentnost pravosuđa

16. Jula 2021.15:27
Kampanjom prikupljanja potpisa građana Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) želi da skrene pažnju javnosti na problem nedostupnosti optužnica i presuda za korupciju, i na taj način zatraži od pravosudnih institucija veću transparentnost u njihovom radu. Podržite kampanju navođenjem imena i prezimena, email adrese i datuma rođenja. Polja sa brojem lične karte i grada iz kojeg dolazite nisu obavezna.

Ilustracija: BIRN BiH 

BIRN BiH će skupljene potpise, zajedno sa analizom o (ne)transparentnosti rada pravosuđa i preporukama za poboljšanje, predati Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i zahtijevati izmjenu preporuka o objavi tužilačkih akata, prije svega javnu dostupnost optužnica za korupciju.

Projektom “Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu” BIRN BiH želi potaći građane da se aktivnije uključe i zahtijevaju neophodne promjene u pravosuđu, te razviju svjesnost o potrebi standardizovanja prakse u objavljivanju dokumenata, s fokusom na optužnice za korupciju, i ukazivanja na loše prakse u bosanskohercegovačkom pravosuđu u pogledu transparentnosti.

Svi lični podaci dobijeni putem ove peticije bit će korišteni isključivo u svrhu kampanje prikupljanja potpisa građana Bosne i Hercegovine kako bi državnim pravosudnim institucijama pokazali podršku građana da optužnice i presude za korupciju budu javno dostupne. Lični podaci neće biti korišteni u druge svrhe niti će biti javno dostupni.

Ova kampanja se provodi kao dio projekta „Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu“ uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koga implementiraju Centri civilnih inicijativa, kao vodeći partner.

Potpišite peticiju za otvaranje pravosuđa građanima.

Potpišite peticiju za veću transparentnost rada pravosudnih institucija.

Potpišite, jer to je vaše pravo!