Suđenje

Mektić i ostali: Ulaganje materijalnih dokaza

3. Juna 2021.16:09
Na suđenju bivšem ministru bezbjednosti Bosne i Hercegovine Draganu Mektiću i ostalima za zloupotrebu položaja, Državno tužilaštvo uložilo je set materijalnih dokaza.

Dragan Mektić. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je uložilo više od 80 dokaza na koje Odbrane nisu najavile prigovore. Riječ je od aktima Ministarstva bezbjednosti BiH i drugih organa.

Među uloženim dokazima je odluka Ministarstva bezbjednosti o provođenju postupka javne nabavke od 5. maja 2017. godine, kao i tenderska dokumentacija i odluka o formiranju komisije za provođenje nabavke.

Tužiteljica Vedrana Mijović je uložila je i ponudu firme “Teh-projekt” iz Rijeke, odluku o izboru najboljeg ponuđača, kao i garanciju za dobro izvršenje ugovora. Uložen je i aneks ugovora o nabavci vatrogasne opreme od 12. jula 2017. godine.

Odbrane su prigovorile na nekoliko dokaza u sklopu kojih se nalaze prilozi koji nisu posebno označeni. Tužilaštvu je sugerisano da ove dokaze imenuje i numeriše kako bi se tačno znalo šta se uvrštava u spis.

Mektić je optužen s Igorom Golijaninom, Samirom Agićem i Edinom Garaplijom za zloupotrebe prilikom realizacije projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je finansirala Evropska unija (EU) u periodu 2015.–2017. godina.

Golijanin je optužen kao Mektićev šef kabineta, Agić kao pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu i spašavanje, a Garaplija kao odgovorna osoba i vlasnik Instituta za zaštitu od požara i eksplozija INZA-e u Sarajevu.

Nastavak suđenja je 1. jula.

Marija Taušan