Suđenje

Svjedokinja prenosila poruke između Novalića i Hodžića o ponudama za respiratore

2. Aprila 2021.18:34
Svjedokinja Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričala je kako je prenosila poruke između optuženih Fadila Novalića i Fikreta Hodžića u vezi sa ponudama za nabavku respiratora u martu i aprilu prošle godine.


Fikret Hodžić. Foto: BIRN BiH

Bahra Džaka, koja u Uredu premijera Federacije obavlja administrativno-tehničke poslove, govorila je o aktivnostima koji su uslijedili nakon proglašenja nesreće 16. marta 2020. i sastancima koji su uslijedili zbog pandemije koronavirusa.

Isptivanje svjedokinje proteklo je u prigovorima Odbrana na zakonitost predočavanih dokaza, koji se odnose na pronađenu komunikaciju. Odbrane su tvrdile da ti dokazi nisu predloženi u optužnici, a da neke prvi put vide. Nakon suprotnih tvrdnji Optužbe, Vijeće je naložilo Tužilaštvu da priloži dokaze da su dokazi predloženi u optužnici i da su Odbrane imale priliku da ih vide.

Svjedokinji Džaki je prezentovan e-mail koji je dobila sa Novalićeve adrese na e-mail Ureda premijera, a u čijem prilogu je bio e-mail Hodžića.

Ona je potvrdila da je u e-mailu bila ponuda za nabavku opreme i da ga je ona 31. marta proslijedila Zavodu za javno zdravstvo Federacije. Napomenula je da je generalno uputa premijera Novalića u to vrijeme bila da ponude medicinske opreme prosljeđuje Zavodu.

Džaka je rekla da nije lično poznavala Hodžića, ali da se u tom periodu čula s njim telefonom ili preko poruka u vezi sa njegovim ponudama za nabavku respiratora. Poruke je, kako je dodala, prosljeđivala Novaliću, i obratno.

Svjedokinja je rekla da nije bilo potrebe da tu komunikaciju obavlja po nalogu premijera, jer je mislila da obavljaju neku aktivnost.

Tužilac Mirza Hukeljić joj je predočio iskaz iz istrage u kojem je navela da je te kontakte imala po nalogu Novalića. Džaka je rekla da su to bile upute premijera.

E-mail od 1. aprila, u kojem Hodžić objašnjava upotrebu invazivnih i neinvazivnih respiratora, svjedokinja je rekla da je dobila na njenu inicijativu, jer je htjela da ima detaljnije informacije ukoliko bi je neko nešto pitao.

Prezentovana je i Viber poruka koju je svjedokinja 1. aprila uputila Novaliću, a u kojoj se navodi: „Promjena stanja, Fikret javlja da može čekati do 12:00 sati, 400 invazivnih – 400 neinvazvnih“.

Džaka je potvrdila autentičnost ove, kao i Hodžićeve poruke da se više ne mogu nabaviti respiratori „3000 D“, u kojoj šalje fotografije onih koji bi se mogli naručiti. Svjedokinja je rekla da je vjerovatno i o ovome upoznala Novalića.

Iz Ureda premijera na kabinet generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) proslijeđen je e-mail u kojem se navodi da Hodžić ne može nabaviti respiratore „3000 D“. Svjedokinja tvrdi da je to uradila samoinicijativno iako joj je predočen iskaz iz istrage u kojem je navela da je e-mail poslala po nalogu premijera,

Prema prezentovanoj komunikaciji, Džaka je 2. aprila Novalića na Viber obavijestila da je „ponuda ‘Kanada’ otišla u koverti profesorici Izetbegović“.

Fedralni premijer Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i direktor firme „F.H. Srebrena malina“ Fikret Hodžić optuženi su za zloupotrebu položaja prilikom pošlogodišnjeg uvoza respiratora, a s njima se sudi i federalnoj ministrici finansija Jelki Milićević, kojoj je na teret stavljen nesavjestan rad.

Prije saslušanja Džake, Novalićeva braniteljica Vasvija Vidović prigovorila je na nezakonitost dokaza, navodeći da komunikacije nisu predložene u optužnici i da Odbrane nisu vidjele te dokaze. Ona je dodala da su Odbranama dostavljeni „screenshotovi“ nekih razgovora, ali da nije poznat izvor iz kojeg dolaze. Vidović smatra da je iskaz svjedokinje stoga bezvrijedan.

Tužilac Hukeljić je rekao da to nije tačno i da je stručno lice obavilo pretres kompjutera i telefona izuzetih u pretresima, kao što se radi i u drugim predmetima.

Predsjedavajuća Vijeća Džemila Begović odbacila je prigovore koji se odnose na komunikaciju pronađenu u kompjuteru, te pozvala Odbrane da pojedinačno prigovaraju na telefonsku komunikaciju tokom ispitivanja, s obzirom da Vijeće nema dokaze pred sobom.

Tokom ispitivanja, branioci i tužilac su iznosili suprotne tvrdnje da li su pojedine komunikacije predložene kao dokaz u optužnici. Begović je na kraju naložila Tužilaštvu da dostavi dokaze o svojim tvrdnjama.

Ispitivanje Džake biće nastavljeno 7. aprila.

Marija Taušan