Vijest

VSTV: “Preliminarno” usvojen prijedlog Reformskog programa

3. Marta 2021.14:11
Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) “preliminarno” je usvojen prijedlog Reformskog programa, dok su članovi ovog pravosudnog tijela nakon više od pola godine od formiranja Odjela za integritet istakli kako nisu sigurni u kom pravcu će on djelovati.


Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Foto: BIRN BiH

Nakon što je Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini, zatražio da se Sekretarijat autorizira za početak pregovora o memorandumu između institucija koje će implementirati novi Zakon o VSTV-u, te da Delegacija nudi pomoć za uspostavu Odjela za integritet, članovi Vijeća su tokom jednosatne rasprave kazali kako im nije jasno u kom pravcu će ovaj odjel djelovati i da je potrebno “da im se otklone sve nepoznanice koje imaju oko ovog odjela”.

Mahmut Švraka je rekao kako je jasno da će Odjel biti unutar Sekretarijata, ali da je nepoznato ko će ga finansirati, te u kom pravcu će biti reguliran njegov status.

“Dosta nepoznanica ima. U operativnom dijelu kad se govori o integritetu i imovinskim kartonima, to zahtijeva ozbiljan pristup Odjelu za integritet”, kazao je Švraka.

Slavo Lakić je tokom svog izlaganja rekao kako je on ranije kritički nastupio u vezi sa Odjelom za integritet budući da je “dosta pravnih nepoznanica oko njegovog funkcionisanja”.

“To je nezavisno tijelo u okviru nezavisnog tijela”, kazao je Lakić pojašnjavajući da je nejasno kakva je pozicija ovog tijela.

Admir Suljagić, direktor Sekretarijata, pojasnio je kako je sistematizacija usvojena, ali da je o strukturi nemoguće razgovarati bez novog Zakona o VSTV-u, čije se usvajanje očekuje tokom aprila.

“Planirano je da se ovaj odjel finansira iz budžeta BiH”, rekao je Suljagić pojašnjavajući kako je Ministarstvo finansija ranije tražilo procjenu amandmana na Zakon o VSTV-u.

Kees van der Weide, holandski sudija koji je angažiran kao pravni ekspert za savjetovanje VSTV-a, u svom obraćanju je kazao kako Evropsku uniju zanima kako može podržati ovaj odjel, pojasnivši kako se o izmjenama zakona razgovaralo ranije, te da će Venecijanska komisija u narednom periodu iznijeti svoje mišljenje na prijedlog zakona.

“Izvjesno je da ćete provoditi zakon koji će biti drugačiji od današnjeg”, rekao je Van der Weide, dodavši kako treba pregovarati o vanjskom nadzoru ovog odjela.

Jadranka Stanišić je nakon toga upitala zašto se na Vijeću uopće raspravlja “ako će biti onako kako treba da bude”.

“Konačni prijedlog Zakona o VSTV-u o kojem smo raspravljali nije podrazumijevao vanjsko nadgledanje Jedinice za integritet”, kazala je Stanišić, čije mišljenje dijeli i Duška Bogojević.

“Mi smo glasali protiv vanjskog nadzora”, rekla je Bogojević, pitavši da li je došlo do nekih promjena nakon sastanka sa ambasadorom Sattlerom.

Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija je kazao kako se o tome nije raspravljalo, dok je Švraka dodao kako je odluka o formiranju Odjela usvojena, ali da je za njega trebala zakonska pretpostavka.

Odjel za integritet formiran je prije više od pola godine, o čemu je BIRN BiH pisao. Tada su stručnjaci upozorili da će se na rezultate ovog odjela dugo čekati.

Predviđeno je da će Odjel, između ostalog, biti zadužen za primjenu kodeksa sudijske i tužilačke etike i propisa o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu, da će pratiti provođenje planova integriteta u pravosudnim institucijama i VSTV-u BiH, predlagati VSTV-u i pravosudnim institucijama rješenja za unapređenje, te pružati stručnu i administrativnu podršku nadležnoj stalnoj komisiji, disciplinskim komisijama i drugim stalnim i privremenim tijelima unutar VSTV-a.

Nakon što je direktor Sekretarijata Suljagić naglasio kako ništa nije urađeno mimo postojećeg zakona, usvojen je zaključak o skidanju ove tačke s dnevnog reda, te uvrštavanju u tačku kojom je bilo predviđeno usvajanje Reformskog programa VSTV-a.

Kako je rekao Selim Karamehić iz Operativne ad hoc skupine koja je izradila Prijedlog Reformskog programa, o prijedlogu se potrebno izjasniti, te ga objaviti, a kasnije usvojiti kao konačan tekst.

Lakić, koji je bio član ove skupine, kazao je kako je program “dosta načelan i poredan po tačkama”.

“To su dobro poredane stvari i prioriteti. Možda je samo naziv dokumenta preambiciozan – kad poredate stvari, on je više akcioni plan unapređenja po određenim pitanjima”, rekao je Lakić.

Reformski program je skup strateških i reformskih opredjeljenja Vijeća proisteklih iz zakonskih nadležnosti VSTV-a i iz zahtjeva Evropske komisije, koji obuhvataju Peer Review preporuke, Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, Izvještaj nezavisnih eksperata o pitanjima vladavine prava, takozvani Priebeov izvještaj, te Treći godišnji izvještaj OSCE-a o odgovoru pravosuđa na korupciju.

Njime su definirane mjere iz oblasti kvaliteta, integriteta i efikasnosti pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, te kapaciteta VSTV-a i saradnje s vanjskim akterima, a obuhvaćen je period od 2021. do 2023. godine.

Na sastancima predstavnika VSTV-a sa stranim ambasadorima Reformski program je prezentiran, a u saopćenjima za javnost je naglašeno kako je usvajanje ovog programa planirano za ovu sjednicu.

To je u svom prvom obraćanju javnosti kazao i predsjednik Lagumdžija, ali je danas predložio “preliminarno usvajanje” ovog programa. On će biti konačno usvojen nakon komentara pravosudne zajednice.

Osim ovog zaključka, predsjednik Lagumdžija druge nije pročitao.

Na ovoj sjednici data je saglasnost za razgovore o Memorandumu direktoru Sekretarijata, koji je dužan redovno informirati Vijeće o progresu.

Nermina Kuloglija