Vijest

Imenovanje Erica Larsona: “Borba protiv korupcije na području KS-a dobija novu dimenziju”

22. Jula 2020.16:25
Eric Larson, bivši međunarodni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i nekadašnji savjetnik za pravosuđe u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, imenovan je kao viši savjetnik u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo (KS).

Predstavnici Ureda za borbu protiv korupcije i Vlade SAD-a. Izvor: Ured za borbu protiv korupcije 

Kako je rekao Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta Kantona Sarajevo, uloga Larsona je ekspertska radi kreiranja strategije za borbu protiv korupcije čiji bi rezultati mogli biti primjenjivi i na druge kantone, a nakon njegovog imenovanja održan je i prvi sastanak, na kojem je dogovoreno šest konkretnih koraka s ciljem uspostave efikasnijeg sistema provjere imovine nosilaca javnih funkcija.

“Brže ćemo dolaziti do podataka, tokova novca, imat ćemo specifične obuke koje ćemo realizirati u saradnji s Ambasadom SAD-a. To se upravo odnosi na skrivanje imovine i pranje novca”, kazao je Kafedžić, dodavši da će Ured raditi u saradnji s Tužilaštvom i policijskim agencijama, te da borba protiv korupcije na području KS-a dobija novu dimenziju.

“Ovo je jedna u nizu pomoći koje je Ambasada SAD-a pružila Uredu, a to je imenovanje višeg savjetnika za borbu protiv korupcije direktno u Ured. Radi se o iskusnom borcu u pravosuđu u polju organizovanog kriminala, korupcije – gospodinu Ericu Larsonu, čija će pomoć uveliko doprinijeti jednoj novoj dimenziji borbe protiv korupcije, i evo najavljujem zaista veoma brzo konkretne rezultate i aktivnosti Ureda na tom polju”, naveo je on.

Ambasada SAD-a u BiH je donirala Uredu i značajnu opremu, te kako je rečeno Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), Ured ima informacioni sistem koji prati sukob interesa u Kantonu Sarajevo i prijavu imovine nosilaca javnih funkcija, te nepravilnosti u postupku javnih nabavki i u postupku zapošljavanja.

 

Albina Sorguč