Reakcija

Reakcija na objavu od dana 1.5.2020. godine pod naslovom „Poslovi porodice Kisić“

2. Maja 2020.15:21
Portal „javno.rs“, na ruke glavnog urednika gospodina Slobodana Georgijeva

Poštovani,

U cilju objektivnog informisanja javnosti, zamolio bih da se objavi reakcija na članak od 1.5.2020. godine na portalu javno.rs, pod naslovom “Poslovi porodice Kisić“, a zbog izostavljanja činjenica, krivih navoda i klevete.

U članku se pominje moje ime u kontekstu hapšenja, kada je navedeno da je “…krajem maja 2016. uhapšen direktor Agencije, Siniša Macan”. Pri tome je, nadam se nenamerno, propušteno da se navede da je protiv mene vođena istraga preko pet godina i da nikada nije podignuta optužnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dana 21.2.2020. godine obustavilo istragu koja je pokrenuta 27.1.2015. godine, a nakon neprimerenih pritisaka, te iznošenja niza netačnih navoda, posebno od strane pojedinaca iz Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Ne računajući predistražne radnje koje su počele još u toku 2013. godine, istraga je trajala 5 godina i 25 dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 11.6.2019. godine uvažio apelaciju i konstatovao da su ugrožena moja prava u postupku provođenja istrage u okviru koje je izvršeno i privođenje koje se spominje u članku. Privođenje je izvršeno kako bi dao iskaz, jer se, navodno, nisam odazvao na pozive Tužilaštva BiH. Činjenica je da mi nikada nije uručen poziv za davanje iskaza.

U članku se citiraju konstatacije gospodina Dževada Nekića, sada rukovodioca Kancelarije za reviziju institucija u Federaciji BiH i netačno se navodi: “Bivši državni revizor koji je radio na slučaju Milbauer u Bosni rekao je za BIRN da su revizori obezbedili dovoljno dokaza i predali kancelariji tužioca.” Gospodin Dževad Nekić nikada nije obavljao poslove revizije u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmenu podataka Bosne i Hercegovine, nego je obavljao funkciju zamenika rukovodioca institucije u Kancelariji za reviziju institucija BiH, što je pozicija koja se imenuje od strane Parlamenta BiH, a jasno je da za takva imenovanja treba postojati politička saglasnost. Ističem da je za 2012. godinu nalaz revizorskog tima koji je vršio reviziju nabavke koja se pominje u članku bio pozitivan, dok je za 2013. godinu izražena rezerva na mišljenje (ne negativno mišljenje, nego rezerva, što je različito u odnosu na izvještaj za 2012. godinu). Upravo suprotno pravilima profesionalnog i nezavisnog obavljanja funkcije, gospodin Nekić je u slučaju koji komentariše u članku postupao suprotno zakonu o reviziju, o čemu postoji dokumentacija. S obzirom na provedenu višegodišnju istragu, te imajući u vidu konačni ishod, potpuno je jasno da se nikakve nezakonitosti nisu desile u postupcima nabavki za koje sam bio odgovoran, uključujući i nabavku ličnih karata i vozačkih dozvola iz 2012 godine. Svi komentari gospodina Nekića, a koji se odnose na dostavljanje navodnih dokaza i lične impresije predstavljaju grubu klevetu, te molim da se demantuju.

U objavi se, vezano za postupak nabavke ličnih karata i vozačkih dozvola navodi “Prema navodima predstavnika firme Milbauer, ključna osoba u pregovorima bio je vlasnik NITES-a Miodrag Škrbić”, što je apsolutno netačno. Kompanija Milbauer Nemačka je izabrana od strane Saveta ministara BIH za isporučioca zbog činjenice da se na tehnologijama ove kompanije vršila izrada od početka izdavanja zajedničkih dokumenata u BiH 2002. godine. Kompanija Milbauer Nemačka je pozvana na pregovore u zakonom utvrđenoj proceduri, te su njeni predstavnici vodili pregovore i bili ključni u procesu o čemu postoji niz dokumenata koji su bili i predmet istrage, te molim da se ispravi ovaj krivi navod.

Imajući u vidu gore navedeno, te činjenicu da su mi u prethodnom periodu ugrožena prava, shodno presudi Ustavnog suda BiH vezano za temu koju pominje članak od 1.5.2020. godine na portalu javno.rs, molim da se, kroz objavu ove reakcije jasno navede da protiv mene nikada nije pokrenut krivični postupak u smislu Zakona o krivičnom postupku BiH, te da je istraga protiv mene obustavljena za bilo koje krivično delo i da nikada nisam osuđivan, niti je protiv mene potvrđena ili podignuta optužnica. Pored toga, grubo su mi, u više navrata narušena prava u smislu trajanja i narušavanja tajnosti istrage i netačnog navođenja i tumačenja činjenica što je dovelo do narušavanja ugleda, te očekujem iznošenje tačne i pune istine, a ne pojedinih segmenata koji mogu stvoriti pogrešnu sliku. U periodu trajanja istrage nisam reagovao na iznošenje neistina i proizvoljna tumačenja u vezi mene, kako se to ne bi tumačilo kao pritisak. Većina činjenica i dokumenata koji su vezani za predmetnu objavu javno su dostupna ili je moguće jednostavno izvršiti provere, posebno imajući u vidu ozbiljnost medija čiji ste glavni urednik i u čijem impresumu se navodi da je u pitanju “grupa novinara i istraživača koji su posvećeni promovisanju profesionalnih standarda u novinarstvu i stvаrаnju jаkih, stručnih i nezаvisnih medija u jugoistočnoj Evropi.”. Shodno tome, očekujem da se reakcija objavi u potpunosti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, stojim na raspolaganju za kontakt putem maila ili na bilo koji drugi način.

Srdačni pozdravi,
Siniša Macan
Banja Luka,
2.5.2020. godine

    Povezani članci

    1. Maja 2020.

    Poslovi porodice Kisić