Članak

Čigoja i ostali: Za Todićevu Odbranu optužnica nedokazana

26. Februara 2020.17:32
Odbrana Željka Todića je u završnoj riječi na suđenju za zločine počinjene u Donjem Vakufu zatražila oslobađajuću presudu, ocijenivši da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo navode optužnice koja Todića tereti za učešće u ubistvima 28 pripadnika radnog voda 13. septembra 1995.

godine u Oborcima (opština Donji Vakuf).

“Tužilaštvo nije dokazalo nijedan navod optužnice. Pripadnici Izviđačkog voda nisu imali nikakve veze sa pripadnicima radnog voda, nisu učestvovali u njihovom izvođenju, kao ni u ubistvima”, rekao je branilac Zoran Kisin.

Todić je optužen s Brankom Čigojom, Sašom Boškićem i Miloradom Glamočakom za ubistva 28 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Prema optužnici, Glamočak je bio komandir, a ostali optuženi pripadnici Izviđačkog voda Mrkonjićke brigade Vojske Republike Srpske (VRS).

Odbrana je ocijenila da je u istrazi bilo propusta i da je ona dovela do neosnovanog podizanja optužnice, čiji su “navodi u suprotnosti sa dokazima”.

Kisin je kazao da optužnica ne sadrži propisane konkretne radnje šta je ko i na koji način uradio, te da je sporna pravna kvalifikacija na osnovu zakona koji nije važio u vrijeme počinjenja djela.

Prema Todićevoj Odbrani, samo je dokazano postojanje oružanog sukoba. Kisin je rekao da nije dokazano da su oštećeni bili civili, jer su bili mobilisani kao pripadnici radnog voda i dodijeljeni 11. mrkonjićkoj brigadi. On je ukazao na dokaze da su porodice oštećenih ostvarivale pravo na invalidninu i penziju.

Radni vod, kako je naveo, bio je pri pozadinskoj četi 11. brigade i pripadnici Izviđačkog voda nisu imali ništa s njim.

Branilac je kazao da tokom suđenja niko nije potvrdio da je Pero Marić, pomoćnik komandanta za bezbjednost, izdao naredbu za likvidaciju. Dodao je da Marić nije bio nadređen Izviđačkom vodu.

“Odbrana osporava da je Todić držao bilo koga u zatočenju, da je primao naređenja od Pere Marića, da je naredio ili izvodio lica, kao i da je počinio ubistva”, kazao je Kisin.

Neki navodi iz iskaza – da je Todić dolazio u komandu i pitao Marića šta će sa “nekim Muslimanima”, a ovaj mu odgovorio da radi šta hoće – kako je rekao branilac, nisu potkrijepljeni na glavnom pretresu.

On je detaljno podsjetio na iskaze dva prvobitno zaštićena svjedoka, koji su na suđenju bez mjera zaštite ispričali pod kojim okolnostima su potpisali izjave. Prema riječima Kisina, riječ je o zastrašivanju svjedoka, kojima je u istrazi, uz prijetnje, rečeno da potpišu izjave koje nisu dali.

Branilac je kazao da niko od svjedoka nije vidio ko je pucao, pa čak ni jedini preživjeli.

Odbrana je napomenula da iz dokaza proizlazi da je tog dana kroz selo Oborci prošlo između 8.000 i 9.000 vojnika, koji su se povlačili. Smatra da je dokazano da se Izviđački vod povukao prije ubistava i da zločin nije počinio niko iz 11. mrkonjićke brigade.

Nastavak suđenja je 4. marta, kada će završnu riječ iznijeti Odbrana Boškića.

 

Marija Taušan