Članak

Peulić i ostali: Smještanje ljudi iz Večića u školu

7. Februara 2020.14:08
Na suđenju za zločine počinjene u Kotor Varoši, svjedok Tužilaštva BiH ispričao je kako je grupa ljudi smještena u školu u Grabovici i kako su sutradan po njih došli autobusi.

Milenko Žarić, koji je bio vozač u Opštini, prisjetio se kako je dobio zadatak da vozi komandanta Novakovića i da su išli u Grabovicu.

Svjedok je rekao da su pred Grabovicom naišli na kolonu od 50 do 60 muškaraca, žena i djece. U ranijem iskazu svjedoka navodi se da su bili u pratnji dva do tri vojnika, a na današnjem ročištu je kazao da su bila trojica u uniformama i da su oni nosili bijelu zastavu.

Žarić je rekao da su ti ljudi bili iz sela Večići i da je jednog prepoznao. Kazao je i da je Novaković, dok su preticali kolonu, rekao da ljudima treba dati čaj.

Prema riječima svjedoka, Novaković i njegov pratilac su izašli kod škole, a on se parkirao kod zgrade stare škole, udaljene oko 150 metara. Naveo je da su civili ostali kod škole i da pretpostavlja da su ušli unutra.

Svjedok je izjavio da nije izlazio iz automobila, te da je vidio neke žene u crnini. U ranijem iskazu je naveo da su nosile “palije”.

“Da li su sa štapom bile… Te dvije žene su prošle pored mene”, kazao je Žarić na suđenju.

On je dodao da je nakon sat ili dva krenuo nazad sa Novakovićem, koji je rekao da je smjestio ljude. Naveo je da su svratili u Vrbanjce na pet do deset minuta. Svjedok misli da je u u školi u Vrbanjcima bila komanda.

Žarić je kazao da je sutradan ujutro ponovo došao po Novakovića, koji je rekao da su stigli autobusi i da treba ljude poslati. Kako je kazao, bilo je dva do pet autobusa i ljudi su ulazili i otišli.

Nakon podsjećanja na raniji iskaz da se skupilo dosta žena u crnom i da je Novaković pogođen kamenom u glavu, svjedok je rekao da je čuo da je pogođen, a da to nije vidio.

Na pitanje Odbrane, Žarić je potvrdio navode iz ranijeg iskaza da prvu noć niko nije dirao ljude, jer im je tako naredio Novaković.

Za progon na području Kotor Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad – sudi se Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant Teritorijalne odbrane (TO) Kotor Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Na suđenju je svjedočila i S-9, a radi zaštite njenog ličnog i intimnog života, javnost je bila isključena.

Suđenje se nastavlja 21. februara.

Marija Taušan