Članak

Ramić Ćamil i ostali: Dvadeset mjeseci u zarobljeništvu

23. Decembra 2019.12:18
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju za zločine počinjene na području Goražda, Rogatice i Višegrada ispričao je kako je bio u zarobljeništvu oko 20 mjeseci nakon što je zarobljen na području Rudog.

Jovan Tomić je kazao da je zarobljen 21. januara 1993. godine i da su morali da prođu kroz tunel koji je bio miniran. Rekao je da je zarobljenicima naređeno da uklone mine i da su tom prilikom dvojica ranjena. Naveo je da su ranjeni odvedeni u bolnicu, a njih 18 odvedeno je u jednu kuću.

On je kazao da su ih u kući ispitivali i tukli. Tomić je rekao da su dvojica zarobljenika kazala da ih je udarao izvjesni Topalović. Rekao je da to nije vidio i da ne zna Topalovićevo ime.

Svjedok je kazao da su 27. januara 1993. prebačeni u Goražde, u zgradu ZOIL-a (Zavod za osiguranje imovine i lica). Naveo je da je tamo bilo zarobljenih i iz Višegrada, Čajniča i Foče.

Tomić je rekao da je jednom vođen na ispitivanje kod Mirsada Bašića i da njega nisu tukli. Prema njegovim saznanjima, najviše su udarani Vanja Stijepović i njegov otac Zoran. Dodao je da je čuo jauke, te kada su Stijepovići o tome pričali iz drugih prostorija, kao i čuvari. Kazao je da je Vanja Stijepović bio toliko tučen da su ga vraćali u ćebetu.

Prema riječima Tomića, čuvari u ZOIL-u su bili dobri. Udarce kundakom ili nogom, kako je dodao, znao je dobiti od vojnika kada bi bili vođeni da sijeku drva.

Svjedok je nabrojao imena nekoliko lica koja je viđao dok je bio zatočen. Spomeno je izvjesnog Himzu, koji bi ponekad silazio do njih, pitao ih kako su i govorio im o dogovorima za razmjenu.

Tomić je ispričao da je jedne prilike Mirsad Bašić pijan s pištoljem silazio kod njih i da su pjevali “neke muslimanske pjesme”.

“Nije nikoga dirao, ali smo se prepali… Sutradan su se Šačić i Himzo izvinili i rekli da se ne bojimo, da je bio pijan”, prisjetio se svjedok.

Tužilašvo BiH tereti Ćamila Ramića, Mehmedaliju Topalovića, Himzu Selimovića i Ramiza Mićivodu za zločine nad ratnim zarobljenicima – pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) – počinjene u periodu od 1992. do 1994. godine na području Višegrada i Goražda, a Mehmeda Dobraču za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene u periodu između februara i oktobra 1995. na području Rogatice i Goražda.

Prema optužnici, Ramić je bio načelnik za bezbjednost Općinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) i kasnije pomoćnik komandanta za bezbjednost Višegradske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), dok je Topalović bivši pripadnik ABiH. Selimović je bio pripadnik organa bezbjednosti i kasnije pomoćnik komandanta Istočnobosanske operativne grupe (IBOG) za bezbjednost, a Mićivoda zamjenik komandira čete Vojne policije IBOG-a. Dobrača je, prema optužnici, bio zvaničnik i pomoćnik komandanta za bezbjednost 81. divizije ABiH.

Mićivodin branilac Mirsad Sipović pitao je svjedoka da li je siguran da se lice koje ga je ispitivalo zove Mirsad Bašić. Tomić je kazao da mu se predstavio i da je siguran. Branilac je rekao da osoba sa imenom Mirsad Bašić nije postojala.

Svjedok je kazao da je razmijenjen 9. oktobra 1994. godine.

Nastavak suđenja je 13. januara.

Marija Taušan