Članak

Maksimović i ostali: Pružanje pomoći ranjeniku

9. Decembra 2019.13:03
Svjedok Odbrane je izjavio da je optuženi Rajo Lazarević bio prisutan kad su 14. jula 1992.

godine doveli ranjenika u Gornji Lokanj (opština Zvornik).

Jovan Perić je kazao da ga je 14. jula oko sedam sati ujutru probudila majka govoreći mu da su u selo ušli Muslimani. Svjedok je rekao da se u zaseoku Lazarevići, oko stanice, bilo okupilo dosta svijeta.

Dodao je da su nakon izvjesnog vremena iz šume trojica donijeli ranjenog Cvjetozara Đorđića. Naveo je da mu je kod kapije jedne kuće medicinska sestra previjala rane, a da je Rajo Lazarević pridržavao ranjenog.

Perić, koji je u to vrijeme imao 16 godina, kazao je da mu je neko od starijih rekao da ode u zaselak Manojlovići i obavijesti stanovništvo da je bio napad i da ima ranjenih. Potvrdio je da je tu vidio optuženog Miću Manojlovića.

Svjedok je kazao da se u Manojlovićima zadržao oko sat i da se vratio u Lazareviće. Sjeća se da je vidio Raju Lazarevića i da ga je pitao šta mu je s ocem, koji je te noći bio na liniji.

Perić je naveo da mu je majka rekla da ide iz sela. Kazao je da je autobus išao u 12 sati, ali da taj dan nije došao zbog te situacije. On je dodao da je kasnije čuo da je Đorđić podlegao, a da su tog dana poginula još trojica.

Lazareviću i Manojloviću se sudi zajedno s Goranom Maksimovićem, Ljiljanom Mitrovićem, Slavkom Perićem, Miletom Vujovićem, Vukašinom Draškovićem i Gojkom Stevanovićem za napad na kolonu koja je iz Teočaka krenula 14. jula 1992. godine, te za sprovođenje i čuvanje 76 civila, od kojih je 67 ubijeno u selu Lokanj kod Zvornika.

Prema optužnici, Maksimović je bio komandir interventne jedinice policije iz Ugljevika, Mitrović njegov zamjenik, Perić komandir Lokanjske čete, a ostali optuženi bili su pripadnici te jedinice.

Na poziv Lazarevićeve Odbrane svjedočio je i Stevo Sandić, kome je optuženi punac.

Sandić je rekao da je živio u selu Gornje Krćine (opština Ugljevik). On se prisjetio kako je u proljeće 1992. godine Lazarević do njega doveo Rizvana Omerovića, koga poznaje iz susjednog sela, kao i izvjesnog Zijada.

Prema riječima svjedoka, Omerović i Zijad su radili u Novom Sadu i namjeravali su ići u Teočak, ali nije bilo prevoza. Kako je kazao, otišli su u Lokanj kod Lazarevića da ih sprovede kod njega.

Sandić je rekao da je Rizvana i Zijada odveo nedaleko od linije na drugoj strani. Svjedok je naveo da mu je Rizvan kazao da ga je u selu Pilica neko ošamario.

Na pitanje branioca Dragana Gotovca, potvrdio je da je spreman da se suoči s Rizvanom.

Dodao je da je čuo da je Lazarević još jedanput nekoga dovodio u Krćine.

Nastavak suđenja je 23. decembra.

Marija Taušan