Članak

Počelo suđenje za zločine u Višegradu, Goraždu i Rogatici

18. Novembra 2019.13:28
Nakon razdvajanja postupka u odnosu na jednog optuženog, a spajanja u odnosu na drugog optuženog, počelo je suđenje za zločine počinjene na području Višegrada, Goražda i Rogatice.

This post is also available in: English (English)

Postupak je zbog bolesti razdvojen u odnosu na Mustafu Stovraga, a spojen u odnosu na Mehmeda Dobraču, rečeno je pred Sudom BiH.

Nakon ove odluke, Dobrači će se suditi zajedno s Ćamilom Ramićem, Mehmedalijom Topalovićem, Himzom Selimovićem i Ramizom Mićivodom.

Tužilašvo BiH tereti Ramića, Topalovića, Selimovića i Mićivodu za zločine nad ratnim zarobljenicima – pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) – počinjene u periodu od 1992. do 1994. godine, a Dobraču za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene u periodu između februara i oktobra 1995. na području Rogatice i Goražda.

Prema optužnici, Ramić je bio načelnik za bezbjednost Općinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) i kasnije pomoćnik komandanta za bezbjednost Višegradske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), dok je Topalović bivši pripadnik ABiH. Selimović je bio pripadnik organa bezbjednosti i kasnije pomoćnik komandanta Istočnobosanske operativne grupe (IBOG) za bezbjednost, a Mićivoda zamjenik komandira čete Vojne policije IBOG-a.

Dobrača je optužen kao bivši referent za štabno-bezbjednosne i vojnopolicijske poslove pri organu bezbjednosti te pomoćnik komandanta za bezbjednost 81. divizije ABiH.

Tužiteljica Marijana Čobović je nakon čitanja objedinjene optužnice kazala da ostaje kod ranije iznesenih uvodnih riječi za optužene Ramića, Topalovića, Selimovića i Mićivodu, te je uvodnu riječ na početku ovog suđenja iznijela samo za Dobraču.

“Za optuženog Dobraču stiču se sva obilježja krivičnog djela za koje je optužen, što će Tužilaštvo dokazati objektivnim i subjektivnim dokazima”, rekla je Čobović.

Branioci optuženih su kazali da neće iznosti uvodnu riječ u ovoj fazi postupka.

Mićivodin advokat Mirsad Sipović rekao je da je Državnom sudu podnio podnesak u kojem je ukazao na ozbiljne propuste prilikom objedinjenja optužnice, te da je došlo do povrede Zakona o krivičnom postupku.

Predsjedavajuća sutkinja Minka Kreho kazala je da je Vijeće pročitalo njegov podneseak, te da je općepoznato da se, kada se spajaju dvije optužnice, one ne potvrđuju.

“Ne vrši se potvrđivanje optužnica kad se spoje. Ono što ste napisali opće je poznato da se ne potvrđuju”, rekla je Kreho.

Iako je Kreho tražila da Sipović ne iznosi ono što je već napisao i dostavio Vijeću i što je općepoznato, Sipović je kazao da je optužnica nelogična i koncipirana nasilu.

Kreho ga je i javno opomenula, a Sipović je naveo da će tražiti njeno izuzeće.

Prvi svjedoci Tužilaštva u ovom postupku bit će saslušani 2. decembra.

Albina Sorguč


This post is also available in: English (English)