Članak

Pavićeva Odbrana traži oslobađajuću presudu

10. Oktobra 2019.11:42
Odbrana Sretka Pavića, nepravosnažno osuđenog na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora, predložila je Apelacionom vijeću Suda BiH da ukine ovu presudu ili je preinači u oslobađajuću.

This post is also available in: English

Pavić je u junu ove godine proglašen krivim, kao bivši pripadnik Volarske čete 6. ljubijskog bataljona Vojske Republike Srpske (VRS), za učešće u ubistvu pet civila u selu Rizvanovići.

Kako se navodi u prvostepenoj presudi, civili su u drugoj polovini jula 1992. pronađeni u šumi i zatvoreni u objekat pored punkta u Rizvanovićima. Dan nakon njihovog dovođenja, kako je utvrdilo Prvostepeno vijeće, Pavić i preminuli Pero Stevandić izveli su civile i ubili ih nedaleko od obližnje škole. Prema presudi, Pavić je nakon ubistava rekao: “Zbog ovakvih je Crni poginuo.”

Žalbu na ovu presudu iznijela je Pavićeva Odbrana zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te odluke o visini kazne.

Advokat Ranko Dakić je kazao kako je nesporno da su u selu Rizvanovići ubijeni članovi porodice Čaušević, ali da je optuženi Pavić “očigledno žrtva prebacivanja krivice”.

Dakić je pojasnio da je svjedok S-1 jedini navodni očevidac i da mu je Prvostepeno vijeće u potpunosti poklonilo vjeru, te izreklo Paviću osuđujuću kaznu.

“Svjedok S-1 je dao lažan iskaz… Ovo sve je jedna velika konstrukcija svjedoka S-1 u cilju izbjegavanja vlastite odgovornosti”, rekao je Dakić, ocijenivši iskaz ovog svjedoka kao kontradiktoran.

Odbrana je dodala da su u privođenju Čauševića učestvovali pripadnici Ljeskarske čete, a da je njihov branjenik bio pripadnik Volarske čete.

Sam optuženi Pavić se obratio Vijeću kazavši da je zgrožen ovim što mu se dešava, kao i da je za ovaj slučaj čuo tek kad je optužen i da se radi o prebacivanju odgovornosti.

“Znam da s tim nemam ništa, znam da sam nepravedno osuđen i znam da sam obolio zbog drugih”, rekao je Pavić.

Tužilaštvo je u odgovoru na žalbu predložilo da se žalba Odbrane odbaci kao neosnovana, a da se osuđujuća presuda potvrdi.

Kako je kazao tužilac Sedin Idrizović, žalba Odbrane je “upravljena na osporavanje iskaza S-1”, a da u iskazu tog svjedoka nema ništa protivrječno.

“Ničim ozbiljnim nisu dovedeni u sumnju dokazi na kojima je Sud zasnovao presudu”, istakao je on.

Odluku o žalbi Vijeće će donijeti naknadno.

Lamija Grebo


This post is also available in: English