Članak

Đelilović i ostali: Prihvaćen prijedlog za saslušanje optuženog Bećira Hujića

24. Septembra 2019.13:24
Na obnovljenom suđenju za zločine počinjene na području općine Hadžići, Apelaciono odjeljenje je donijelo odluku o prihvatanju dokaznih prijedloga optuženih Fadila Čovića i Nezira Kazića, kao i prijedlog da se optuženi Bećir Hujić sasluša u svojstvu svjedoka.

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Senadin Begtašević je prihvatio prijedlog Odbrane Fadila Čovića za čitanje ekspertize vojnog vještaka Asima Džambasovića, kao i reprodukciju iskaza određenog broja svjedoka koji su svjedočili u prvostepenom postupku.

Kako je rekao, na obnovljenom suđenju prihvata se prijedlog Odbrane Kazića za prezentiranje izvještaja iz zatvora “Silos”, kao i da se optuženi Hujić sasluša u svojstvu svjedoka, te za reprodukciju iskaza nekih svjedoka.

Sudija Bektašević je naveo da je Vijeće odlučilo da će se iskazi svjedoka Tužilaštva BiH, kao i svjedoka Odbrana, te uloženi materijalni dokumenti koji su izvedeni pred Prvostepenim vijećem, zbog ekonomičnosti prihvatiti kao dokazi i neće se ponovno prezentirati.

“Kada su u pitanju izvedeni dokazi objektivne prirode, Vijeće je našlo kao nesvrsishodno ponovno ih izvoditi jer su u prvostepenom postupku provedeni na zakonski način”, dodao je Bektašević.

Prijedlozi Odbrana optuženih Mirsada Šabića i Šerifa Mešanovića za saslušanje novih svjedoka su odbijeni, jer, kako je rekao Bektašević, nije dato valjano obrazloženje zašto ti svjedoci nisu saslušani u prvostepenom postupku.

Sud BiH osudio je u prvostepenom postupku Mustafu Đelilovića, Fadila Čovića, Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Halida Čovića, Bećira Hujića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalembera za nečovječno postupanje i nanošenje fizičke i duševne patnje zatočenicima u logorima na području hadžićke općine.

Na po deset godina zatvora osuđeni su nekadašnji predsjednik Kriznog štaba Općine Hadžići Mustafa Đelilović i bivši komandant Devete brdske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Nezir Kazić. Vijeće je na po osam godina zatvora osudilo nekadašnjeg načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Hadžićima Fadila Čovića, kao i upravnika “Silosa” Bećira Hujića, dok su de facto komandir policije u Pazariću Mirsad Šabić i zamjenik upravnika u “Silosu” Halid Čović osuđeni na po šest godina.

Bivši upravnik u kasarni “Krupa” Šerif Mešanović osuđen je na sedam, a nekadašnji stražar Nermin Kalember na pet godina zatvora.

Do obnovljenog suđenja je došlo nakon što je Apelaciono odjeljenje uvažilo žalbe Tužilaštva BiH, Odbrana Đelilovića i Halida Čovića, te je naložilo novo suđenje.

Danas je počelo reprodukovanje iskaza dva svjedoka.

Prema službenom rasporedu Suda BiH, novo ročište će se održati 1. oktobra.

 

Emina Dizdarević Tahmiščija