Članak

Sadiković sposoban pratiti suđenje uz prisustvo medicinara

20. Septembra 2019.15:34
Mehmed Sadiković, kojeg optužnica tereti za zločine počinjene u Bugojnu, može učestvovati u sudskom postupku, prema mišljenju medicinskih vještaka, ali je neophodno tokom ročišta praviti pauze i obezbijediti prisustvo medicinskog osoblja sa adekvatnom opremom.

Vještaci medicinske struke Elnur Tahirović i Alen Džubur, iznoseći nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju Sadikovića, rekli su da se radi o pacijentu koji već tri godine posjećuje Kliniku za kardiovaskularnu hirurgiju, da je prilikom razgovora bio svjestan, komunikativan i orijentisan, ali da se radi o pacijentu s teškim srčanim oboljenjem.

Iznoseći nalaz, vještaci su naveli da bi optuženi mogao biti sposoban da učestvuje u postupku, uz neophodne pauze i prisustvo medicinara sa opremom, kao i da bi mu medicinska njega bila neophodna na putu od mjesta boravišta do Suda, te pregled prije ročišta.

“Svako fizičko i psihičko naprezanje kod pacijenta može dovesti do pogoršanja medicinskog stanja”, kazao je Tahirović.

Na pitanje Odbrane zašto je prije dvije godine u nalazu naznačio da je optuženi nesposoban da dolazi u Sud BiH, a sada obratno, i da mu se pogoršalo zdravstveno stanje, Tahirović je odgovorio da je i ranije naveo da je neophodno raditi dijagnostiku.

Tužilac Senad Osmić je predložio, uzimajući u obzir nalaz vještaka, da počne suđenje ukoliko se mogu obezbijediti uslovi koji su istaknuti u nalazu, dok se braniteljica Anja Loga usprotivila tom prijedlogu, obrazlažući da je kod optuženog došlo do pogoršanja stanja.

Sadikovića optužnica tereti da je zločine protiv ratnih zarobljenika počinio kao upravnik logora na stadionu Nogometnog kluba “Iskra” u Bugojnu u periodu od kraja jula do septembra 1993. godine.

Prema navodima optužnice, Sadiković je dozvolio zatvaranje pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u nehumanim uslovima, njihovo odvođenje na prinudne radove na prve borbene linije i deminiranje minskih polja.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Darko Samardžić je na kraju rekao da će odluka o eventualnom početku ovog procesa strankama biti dostavljena naknadno.

Haris Rovčanin