Članak

Peulić i ostali: Pričali da mu je Župljanin ubio brata

20. Septembra 2019.13:06
Na suđenju za zločine počinjene u Kotor Varoši, svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da je čuo priče da mu je brata ubio Slobodan Župljanin.

Hašim Turan je rekao da je čuo da je njegov brat Ševal došao u selo Plicka, gdje je bilo malo pucnjave. Od rođaka je čuo da mu je brata ranio Jelenko Tepić.

“Tu je zarobljen i odveden, neke štale su bile između Hrvaćana, Plicke i Dujkovića. Bio je tu dva-tri dana sa mužem i ženom Hrvatima”, iznio je svjedok svoja saznanja.

Čuo je i da su brat i bračni par ubijeni stotinjak metara od štale. Kazao je da se svugdje raspitivao kako bi pronašao bratovo tijelo i da je čuo da ga je ubio Slobodan Župljanin. To mu je, kako je naveo, rekao Nizal Kovačić, koji je takođe od drugih čuo za to.

Turan je kazao da je pronašao tijelo brata i da je imao dvije “rupe”, na tijelu i glavi. Dodao je kako su ubijeni bili zavezani žicom i zapaljeni.

Župljaninovog branioca Dejana Bogdanovića interesovalo je zbog čega je svjedok u ranijem iskazu naveo da je razgovarao sa Niskom Kovačićem, ali da se ne sjeća da li mu je nešto rekao u vezi s bratom. Turan nije mogao objasniti razliku u iskazu, navodeći da je moguće da je ranije tako kazao, kao i da je Kovačić rekao da je to čuo.

Župljanin je optužen sa Boškom Peulićem, Manojlom Tepićem, Jankom Trivićem i Nedeljkom Đekanovićem za progon počinjen na području Kotor Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad. Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant Teritorijalne odbrane (TO) Kotor Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Svjedok Turan je kazao da je živio u selu Hrvaćani do 11. juna 1992. godine, kada su ih srpske snage napale i zapalile selo granatama i drugim projektilima.

On je rekao da je sve stanovništvo otišlo u Plicku, osim nekoliko starijih i nepokretnih osoba. Naveo je imena sedam ubijenih komšija.

Na pitanje Odbrane, svjedok je kazao da su prije napada organizovali straže u selu i da su imali malo lovačkih pušaka, ali da nisu uzvraćali na vatru.

Nastavak suđenja je 18. oktobra.

Marija Taušan