Članak

Dragičević i ostali: Spreman na suočenje sa svjedokom Optužbe

5. Jula 2019.11:55
Na suđenju za otmicu i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima, svjedok Odbrane Obrada Poluge izjavio je da je spreman da se suoči sa zaštićenim svjedokom Tužilaštva ST-1, kojeg poznaje kao “neuravnoteženu osobu”.

Goran Božić je rekao da nije tačno da je bio u školi u Prelovu (opština Višegrad) kada su oteti putnici i da je spreman da se suoči sa ST-1. On je dodao da ovog svjedoka poznaje od djetinjstva i da se radi o “alkoholičaru i neuravnoteženoj osobi”.

ST-1 je 3. februara 2017. posvjedočio da je bio prisutan kada su putnici dovedeni u školu u Prelovu i da je među vojnicima, između ostalih optuženih, bio i optuženi Obrad Poluga.

Za ubistvo 20 putnika otetih 27. februara 1993. godine iz voza u Štrpcima optuženi su Luka Dragičević, Boban Inđić, Obrad i Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Miodrag Mitrašinović. Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Inđić komandir Interventne čete ove brigade, a ostali optuženi pripadnici ove čete.

Svjedok Božić je kazao da je za otmicu saznao dan ili dva nakon što se dogodila. Naveo je da je bio na odsluženju vojnog roka u Vardištu (opština Višegrad) do 25. marta 1993. godine i da im je komandant kasarne na postrojavanju rekao za incident. On je kazao da su vojnici na obuci imali pravo na dopust jednom mjesečno.

Na poziv Odbrane Poluge svjedočio je i Slobodan Tešović, koji je bio u sanitetu pri Višegradskoj brigadi. Rekao je da je krajem februara 1993. upućen na Sjemeć sa Interventnom četom. On je kazao da je na tom zadatku bio i Obrad Poluga, koga poznaje još od kada je bio dijete.

Svjedok je napomenuo da je optuženog viđao dva puta dnevno jer su bili blizu smješteni. Kako je rekao, sa Sjemeća se nije smjelo odlaziti zbog bezbjednosnih rizika, odnosno kretalo se u pratnji oklopnih vozila. Tešović je kazao da je nakon desetak dana poslat u Gornju Lijesku, gdje je čuo za otmicu putnika.

Suđenje se nastavlja 19. jula.

Marija Taušan